Opłacalność taryf no-limit

Wyślij link znajomemu

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się na wybór tego typu planu taryfowego. Jak każde rozwiązanie ma ono swoje zalety, jak i wady.

Przede wszystkim tzw. taryfa „no-limit”, ograniczeń nie ma jedynie w nazwie. Najczęściej  zawiera nielimitowane połączenia do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych, SMS-y, MMS-y wysłane w kraju oraz transmisję danych na terenie Polski z ograniczeniem od kilku do kilkunastu GB. Zatem opłata abonamentowa nie jest wcale górnym ograniczeniem wysokości ponoszonych opłat. Istnieje szereg usług nie objętych ryczałtem, takich jak połączenia międzynarodowe, roaming, czy też połączenia na infolinie.

Jak wybrać taryfę, która będzie optymalna? Intuicja podpowiada, że nie każdy użytkownik spędza „godziny” przy telefonie, a przy mniejszym zużyciu rachunki powinny być generalnie niższe. Przede wszystkim zaleca się przeprowadzenie analizy profilu zużycia usług i na tej podstawie dobranie odpowiedniej taryfy.

Jeżeli pracownicy firmy w niewielkim stopniu korzystają z usług nieobjętych limitem (roamingiem, połączeń międzynarodowych), wybór opcji no-limit może okazać się korzystny. Niewątpliwą zaletą jest też przewidywalność wysokości rachunków oraz większa łatwość rozliczeń i kontroli kosztów.

Warto jednak zadać sobie pytanie: czy ponoszone koszty są optymalne?. Innymi słowy: czy przypadkiem nie przepłacamy? Alternatywą dla taryf „no-limit” jest taryfa z sekundowym rozliczaniem połączeń, z minimalną opłatą abonamentową, niezawierająca wliczonych pakietów minut. Taka konstrukcja taryfy pozwala na ponoszenie opłat za faktyczne zużyte usługi. Stosowanie jej jest szczególnie zasadne przy większych podmiotach (powyżej 300 kart SIM). W przypadku takich instytucji, ze względu m.in. na rotację pracowników istnieje zawsze pewna pula aktywacji, które chwilowo nie są wykorzystywane. W przypadku, gdy podmiot korzystałby z taryfy no-limit, opłata za aktywację będzie taka sama, niezależnie od tego czy karta SIM generuje ruch, czy nie, co sprawia, że ponoszona jest opłata za niewykorzystane usługi. Ponadto zdarzają się przypadki wynikające z choćby z charakteru pracy, gdzie użytkownicy znacznie częściej odbierają telefon niż wykonują połączenia, czego skutkiem jest to, że również zastosowanie nielimitowanego planu taryfowego nie jest zasadne.

W celu przeprowadzenia oceny efektywności taryf głosowych, Audytel porównał taryfę „no-limit” z „wzorcową” taryfą bazującą na rozliczeniu sekundowym dla kilku podmiotów korzystających z naszych usług. Wzorcowa taryfa została dobrana na podstawie benchmarku rynkowego, zatem odpowiada realnej taryfie, jaka mogłaby być stosowana alternatywnie do taryfy z wliczonymi usługami. Okazało się, że w większości przypadków bardziej opłacalne jest stosowanie taryfy z rozliczaniem sekundowym. W skrajnym przypadku oszczędność sięgała kilkadziesiąt tys. zł, co stanowiło blisko 10% wartości kontraktu.

Stosowanie taryfy z rozliczaniem sekundowym, z minimalną opłatą abonamentową niezawierającą wliczonych usług, pozwalają na ograniczenie ryzyka niedopasowania taryfy do profilu zużycia usług. Ponoszone są opłaty za faktycznie skonsumowane usługi. Oczywiście również w takim przypadku warto optymalizować koszty stosując np. pakiety transmisji danych (krajowe oraz roamingowe). Niemniej jednak decyzję o wyborze taryfy warto podjąć świadomie, na podstawie analizy danych bilingowych umożliwiającej określenie profilu zużycia usług.

Autor: Marcin Jastrzębski