Trendy na polskim rynku cloud

Wyślij link znajomemu

Rynek usług cloud w Polsce jest stosunkowo młody i nie doczekał się jeszcze pełnych, systematycznych programów badawczych. Kilka publikacji, jakie na ten temat dotychczas się ukazały, to próby opisu studiów przypadku, badania jakościowe oraz zgrubne oszacowania wielkości rynku.

Strona podażowa jest mocno zróżnicowana pod względem modelu własności infrastruktury:

   • Zintegrowani pionowo operatorzy obiektów data center będący jednocześnie dostawcami chmury z modelu detalicznym i hurtowym (np. Onet, ATM, 3SF, Polcom, Sinersio) oraz firmy integratorskie (np. Comarch), także posiadające własną pełną infrastrukturę, łącznie z datacenter.
   • Wyspecjalizowani dostawcy chmury, którzy własną infrastrukturę chmurową kolokują w datacenter innych dostawców (np. Oktawave, Home.pl, Atende).
   • Inne firmy, w tym operatorzy telekomunikacyjni (np. Orange Polska, T-Mobile) i integratorzy (np. Bonair), którzy odsprzedają usługę cloudową tzw. „white label” dostarczaną im przez dostawców hurtowych z grupy pierwszej lub drugiej.

 Na powyższy podział dodatkowo nakładają się specjalizacje produktowe oraz w zakresie rynków docelowych, przykładowo:

   • W zakresie rozwiązań dedykowanych do rynku MSP (automatyzacja usług), do dużych firm (duża elastyczność oferty) lub do sprzedaży pośredniej (standaryzacja).
   • W zakresie szerokości oferty usługowej, np. tylko IaaS (Oktawave) albo głównie SaaS (Comarch).

W odróżnieniu do rynku data center, rynek cloud nie jest skoncentrowany w Warszawie. Prawie połowa badanych dostawców oferuje swoje rozwiązania na bazie tylko jednej serwerowni. Pomimo takiego uwarunkowania większość dostawców usług gwarantuje dostępność swoich usług na poziomie od 99,95% do 99,99%, co jest standardem na poziomie światowym.

Najbardziej popularną obecnie wśród większych dostawców formą realizacji usług cloudowych są serwery wirtualne (IaaS) oraz przestrzeń dyskowa. Podaż usług IaaS wynosi w badanej grupie dostawców 79% (tyle wynosi średnia penetracja poszczególnymi usługami składowymi). W przypadku PaaS jest to 71%, a SaaS tylko 47%.

Usługi cloud w dłuższym okresie będą miały istotny wpływ na rozwój rynku teleinformatycznego. Elementy składowe bardziej tradycyjnych usług ICT, jaką jest np. usługa data center (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności), a zwłaszcza usługa pełnego outsorcingu IT, bardzo silnie wiązały klienta z usługodawcą, jego technologią, a nawet z lokalizacją centrum przetwarzania danych. Konsekwencją zmiany dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) było fizyczne przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług „w chmurze” zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient często nawet nie wie, gdzie przetwarzane są jego dane i na jakim sprzęcie. Wirtualizacja stwarza nowe warunki, jeśli chodzi o migrację usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie platformy obliczeniowej od jednego do innego usługodawcy.

Usługodawcy cloud, aby zbudować i utrzymać dobrą pozycję na wciąż jeszcze małym (w Polsce), ale rosnącym i zmieniającym się rynku, muszą inwestować zarówno w edukację rynku – ustawiając odpowiednio oczekiwania i stymulując konkretne zachowania przyszłych klientów – jak i w rozeznaniu potrzeb rynku lokalnego. Tylko dzięki zintegrowanemu marketingowi produktowemu na poziomie lokalnym będą w stanie optymalizować swoją strategię sprzedażową na rynku polskim.

Tekst pochodzi z najnowszego raportu „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS”.