Briefing dotyczący najnowszego wydania raportu „Data Center w Polsce – edycja 2022”. BRIEFING 14.06.2022

Wyślij link znajomemu

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące najnowszego wydania  raportu „Data Center w Polsce – edycja 2022”. Raport zawiera charakterystykę dostawców na rynku usług datacenter w Polsce, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian oraz analizą ryzyk długofalowych, będących konsekwencją wydarzeń o zasięgu globalnym: pandemią SARS CoV2 oraz wojną na Ukrainie.

Agenda:  

    • Wprowadzenie – o raporcie.
    • Definicja rynku – łańcuch wartości w usługach data center.
    • Charakterystyka podaży usług data center w Polsce.
    • Trendy kosztowe i trendy cenowe.
    • Podsumowanie – wpływ globalnych zagrożeń na kształt rynku data center w Polsce.

 

Data: 14.06.2022, godz.: 10:00-11:00.

Link do wydarzenia.

 

Spotkanie poprowadzą:

Emil Konarzewski – Partner Zarządzający & CFO, Audytel S.A.

Absolwent studiów Executive MBA University of Minnesota oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada szerokie doświadczenia w zakresie strategii rynkowej firm ICT, polityki regulacyjnej oraz najlepszych praktyk w budowie infrastruktury teleinformatycznej. Był współzałożycielem jednego z pierwszych internetowych centrów danych w Polsce, prezesem i dyrektorem zarządzającym czołowego dostawcy usług internetowych oraz menedżerem sprzedaży w międzynarodowych koncernach z branży ICT. Od 2002 r. jest partnerem zarządzającym w firmie doradczo-audytorskiej Audytel S. A.

Prowadził wiele projektów doradczych o charakterze biznesowo-technologicznym na zlecenie czołowych firm działających w Polsce instytucji rządowych oraz  regulatorów rynków. Aktywnie działa w stowarzyszeniach profesjonalnych,  branżowych. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

 

Grzegorz Bernatek – Lead TMT Analyst
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Ma doświadczenie w zakresie audytów w obszarze bezpieczeństwa ICT, ochrony i zabezpieczenia danych osobowych w systemach IT oraz zapewnienia ciągłości działania.

Od 2008 zajmuje się analizą polskiego rynku oraz projektami doradczymi w zakresie clodu computing oraz data center. Odpowiedzialny za programy badawcze Audytela dotyczące usług kolokacji i cloud, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastructure as a Service (IaaS). Doradzał w zakresie chmury obliczeniowej w projektach dla firm sektora finansowego, produkcyjnego, retail oraz oil&gas&energy. Szczególnie zainteresowany aspektami strategii wejścia w chmurę organizacji oraz maksymalizacji celów biznesowych z wykorzystaniem usług cloud computing. Certyfikowany audytor systemów informacyjnych ISACA (CISA) oraz kierownik projektów (PMP, Prince2 Foundation).

Zapraszamy!