ŚLAD WĘGLOWY W ZAKRESIE 1, 2 i 3

Ślad węglowy w zakresie 1, 2 i 3 – jak go policzyć i do czego służy ten wskaźnik?
Miara całkowitej ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez przedsiębiorstwo, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio to właśnie ślad węglowy. Zarządzanie nim pozwala firmom zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko, promując odpowiedzialność ekologiczną. Poprzez identyfikację głównych źródeł emisji, przedsiębiorstwa mogą optymalizować operacje, zwiększając efektywność energetyczną i redukując koszty. Aktywne dążenie do zmniejszenia śladu węglowego poprawia również wizerunek firmy i zwiększa jej atrakcyjność dla klientów i inwestorów. Wreszcie, zarządzanie śladem węglowym pomaga firmom być w zgodzie z rosnącymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Jako Audytel kompleksowo wspieramy firmy w wyznaczeniu śladu węglowego według standardu GHG Protocol.

Zapraszam na bezpłatną konsultację:
Małgorzata Anoszczenko
tel. +48 22 537 50 50

  Imię i nazwisko*

  Firmowy adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Temat

  Potrzebujesz wsparcia przy wyliczeniach śladu węglowego 1, 2 i 3?

  Wspieramy przedsiębiorstwa w liczeniu oraz efektywnym zarządzaniu śladem węglowym.
  Rozumiemy wyzwania związane z dekarbonizacją i oferujemy kompleksowe usługi, które pomagają naszym klientom w osiągnięciu ich celów środowiskowych i biznesowych.

  Nasze atuty

  Przez ostatnie 22 lata działalności, spółka zgromadziła kompetencje w zakresach, które dziś ściśle dotyczą raportowania zgodnie ze standardami ESRS. Posiadamy ekspertów z obszaru: środowiskowego, zielonej transformacji, compliance, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, bezpieczeństwa informacji, strategii i modeli biznesowych.
  Mamy bogate doświadczenie w analizach śladu węglowego w zakresie 1, 2 oraz 3, audytach luki ESG, strategiach dekarbonizacji, scenariuszach dekarbonizacyjnych w tym analizach zasadności wykorzystania kogeneracji i instalacji OZE.
  Pracujemy dla spółek notowanych na giełdzie z przyspieszonym obowiązkiem przygotowania raportu niefinansowego zgodnie z nowymi standardami ESRS w branży produkcyjno-przemysłowej takich jak Tarczyński S.A., Seco Warwick S.A.
  Wykonaliśmy projekty polegające na wdrożeniu dekarbonizacji w dużych organizacjach, takich jak Żabka Polska, PERN S.A., T-mobile S.A., De Heus S.A. Nasz Zespół posiada szereg doświadczeń w zakresie analizy, oceny, przygotowania i realizacji wdrożeń ESG.
  Opracowaliśmy system IT do zarządzania mediami w strukturach rozproszonych. Narzędzie wspiera analizę danych dotycząca zużycia mediów energetycznych i dekarbonizację w PKN Orlen, Emitel S.A., Cellnex oraz Żabka Polska.

  Potrzebujesz wsparcia przy wyliczeniu śladu węglowego?

  Porozmawiajmy o współpracy

   Imię i nazwisko*

   Firmowy adres e-mail*

   Numer telefonu*

   Temat

   Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.

   Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

   Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

   Nasi Klienci