Wdrożenie RODO w firmie

Wejście w życie Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO lub z ang. GDPR) w dniu 25 maja 2018 r. przyniosło fundamentalne zmiany w sferze przetwarzania i ochrony danych osobowych, które są nieodłącznym elementem działalności każdej organizacji. Oferowana przez nas usługa zapewni skuteczne wdrożenie obowiązków organizacji wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Pierwszym etapem procesu wdrożenia jest inwentaryzacja, która pozwoli zidentyfikować procesy przetwarzania danych osobowych.. Na podstawie wniosków z inwentaryzacji zostanie utworzony rejestr czynności przetwarzania danych oraz lista zidentyfikowanych niezgodności, nad których usunięciem będziemy wspólnie pracować.

Kolejnym etapem jest opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji, tj. min.:  polityk i procedur m.in. dotyczących incydentów, realizacji praw podmiotów danych, klauzul informacyjnych oraz zgody, procedur zarządzania i analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych, wzorcowych umów powierzenia przetwarzania danych.

Klient otrzymuje wskazówki oraz wsparcie w przemodelowaniu procesów przetwarzania danych osobowych, praktyczne doradztwo w zakresie środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, takich jak m.in. szyfrowanie, pseudonimizacja i anonimizacja.

Skutecznie zaimplementowanie  nowych  zasad w  organizacji wymaga przekazania  niezbędnej  wiedzy  i wskazówek pracownikom, co ma zbudować  świadomość ogólnych zasad RODO, ale również wskazać im jakie zadania zostały na nich nałożone oraz jak je skutecznie i prawidłowo realizować.

Co zyskujesz wdrażając RODO

Dzięki wdrożeniu RODO w firmie zyskają Państwo

   • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych odzwierciedlający stan faktyczny.
   • Identyfikację niezgodności i ryzyk dla j organizacji oraz wsparcie w ich usunięciu.
   • Dostosowaną do potrzeb organizacji dokumentację, m.in. polityki, procedury, klauzule, wzory umów.
   • Możliwość zapoznania pracowników z  wymogami  RODO oraz  ich  obowiązków wynikających  z wdrożonych procedur.

Portal wiedzy o RODO

Wdrożenie rodo

Jesteś Inspektorem ochrony danych? Pracujesz w dziale IT lub Compliance? Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu przepisów RODO w swojej organizacji?

Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO w firmie

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Krzysztof Gołaszewski

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.