Optymalizacja zasobów ICT

Optymalizacja infrastruktury ICT oraz wsparcie zakupowe

Tempo zmian technologicznych oraz rosnąca ilość rozwiązań w obszarze IT sprawiają, że proces nabywania oraz usług i infrastruktury IT, oraz ich utrzymywania, wymaga specjalistycznej wiedzy i doskonałej orientacji w rynku. Zmiany te stają się coraz większym wyzwaniem dla potencjalnych inwestorów, dlatego przy podejmowaniu strategicznych decyzji warto skorzystać z pomocy ekspertów.

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie nabywania rozwiązań infrastruktury i usług IT (np. cloud computing, Data Center, serwery, macierze, systemy IT, usługi bezpieczeństwa) oraz telekomunikacji (systemów wideokonferencyjnych, telefonii VoIP, sieci WAN/ MPLS i innych), poczynając od przygotowania założeń biznesowych i technicznych (feasibility study) do organizacji przetargów włącznie. Znajomość rynku dostawców rozwiązań oraz posługiwanie się najlepszymi światowymi praktykami biznesowymi w zakresie zarządzania procesem nabywania przekładają się na wymierne korzyści dla naszych klientów.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

  • Analizę potrzeb klienta.
  • Analizę zagadnień strategicznych.
  • Analizę uwarunkowań technicznych i biznesowych.
  • Analizę opłacalności dla projektów (np. NPV, IRR).
  • Obliczenie wartości projektu (np. TCO).
  • Określenie przedmiotu zamówienia.
  • Wstępne określenie warunków dostawy.
  • Określenie budżetu oraz trybu i wstępnego harmonogramu postępowania.
  • Przygotowanie dokumentacji zakupowej (w tym SIWZ dla postępowań PZP).

 

Dodatkowo:

  • Wsparcie w prowadzeniu postępowania (zapytania dostawców, protesty, wsparcie w arbitrażu itp.).
  • Ocenę ofert.
  • Zarządzanie procesem wdrożenia w imieniu klienta.
  • Odbiór, zamknięcie projektu.
  • Audyt powdrożeniowy.
  • Kontrolę poprawności realizacji usług.
  • Kontrolę wykonywania SLA.
  • Dalsze planowanie i budżetowanie.

Audyt infrastruktury i usług

Jako specjaliści od audytów w zakresie infrastruktury i usług ICT, przeprowadzamy kompleksowe kontrole i testy systemów zabezpieczeń, które są stosowane w danym przedsiębiorstwie. Cykliczność tego procesu jest o tyle ważna, że oprogramowanie i systemy telekomunikacyjne oraz IT ulegają stałym zmianom, a wraz z nimi działalność cyberprzestępców.

Do każdego zlecenia podchodzimy z pełną rzetelnością, wychwytując wszelkie możliwe niedociągnięcia, mogące zagrozić bezpieczeństwu kondycji finansowej organizacji czy też danych zgromadzonych w jej zasobach. Wykonujemy również testy penetracyjne, będące kontrolowanymi atakami, które precyzyjnie pomagają wychwycić wszystkie braki w systemie zabezpieczeń. Każdy audyt kończy się raportem, przedstawianym wyłącznie klientowi. Zawiera on rekomendacje możliwych usprawnień, opis zalecanej strategii zarządzania usługami teleinformatycznymi oraz określenie długofalowych planów dla dalszego rozwoju.

Szczególnym rodzajem badania systemów teleinformatycznych jest audyt telekomunikacyjny. Polega na wszechstronnej analizie biznesowo-technicznej całej infrastruktury telekomunikacyjnej, wykorzystywanej przez badane przedsiębiorstwo w swej działalności operacyjnej. Jego celem jest optymalizacja zasobów i obniżenie kosztów związanych z obsługą telekomunikacyjną firmy. Wśród naszych usług znajduje się również monitoring poprawności naliczania opłat, który również pozwoli na kontrolę kosztów związanych z telekomunikacją.

W zakresie audytu telekomunikacyjnego wykonujemy analizę bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz możliwości zmniejszenia kosztów w następujących obszarach:

 • Usługi operatorskie (telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych).
 • Infrastruktura techniczna (centrale abonenckie, urządzenia sieciowe, serwery).
 • Organizacja wewnętrzna (limity indywidualne, rozliczenia MPK).
 • Usługi dodane (serwis sprzętowy, zarządzanie usługami).

Co zyskujesz optymalizując zasoby ICT

  • Niezależną opinię nt. opłacalności realizacji projektu.
  • Optymalne dopasowanie zakresu nabywanych usług do Twoich potrzeb.
  • Efektywne wykorzystanie środków budżetowych.
  • Skrócenie całkowitego czasu postępowania zakupowego.
  • W przypadku postępowań PZP minimalizujesz ryzyko protestów i postępowań odwoławczych poprzez sporządzenie profesjonalnej dokumentacji.

Optymalizacja zasobów ICT

Case study

Studium wykonalności migracji wirtualnego data center

Klient Audytela – międzynarodowa sieć nowoczesnych hurtowni z oddziałem w Polsce – opierająca swoje IT o zasoby serwerowe dostarczane w modelu chmurowym od dostawcy zagranicznego, rozważał możliwość migracji wirtualnego data center do lokalnego dostawcy. Zadaniem Audytela było dostarczenie studium wykonalności z uwzględnieniem uwarunkowań Klienta oraz aktualnego stanu polskiego rynku dostawców usług IaaS (Infrastructure as a Service). Dodatkowym efektem naszych prac było określenie przewidywanych kosztów usług (jednorazowych i miesięcznych), dla zadanych parametrów jakościowych SLA.

Studium wykonalności wdrożenia systemu ICT oraz doradztwo zakupowe

Dla naszego Klienta przeprowadziliśmy studium wykonalności planowanego wdrożenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego, łączącego transmisję danych z telefonią IP, obejmującego kilkanaście tysięcy użytkowników końcowych usługi.

Po zatwierdzeniu budżetu projektu przygotowaliśmy dokumentację zakupową oraz wspieraliśmy Klienta w negocjacjach. W trakcie wdrożenia zapewniliśmy okresową kontrolę jakości w projekcie, weryfikację realizacji celów pośrednich („kamienie milowe”), a także przegląd potencjalnych czynników ryzyka. Zapewniliśmy również wsparcie eksperckie w rozwiązywaniu problemów związanych z uruchomieniem środowiska telefonii IP oraz łączy telekomunikacyjnych. Uczestniczyliśmy przy odbiorach kolejnych etapów projektu oraz przeprowadziliśmy ocenę dokumentacji powykonawczej i szkoleń w zakresie administracji i użytkowania systemu.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

+48 22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.