Audyt zgodności systemów IT z RODO

RODO w IT

W celu utrzymania zgodności z RODO istotne jest odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemów oraz zabezpieczeń, a następnie ich stałe monitorowanie i testowanie. Dlatego w obszarze RODO w IT oferujemy usługę audytu zgodności systemów IT, pozwalającemu ocenić stopień spełnienia przez systemy informatyczne wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Nasze prace realizowane są przez wykwalifikowanych i niezależnych audytorów posiadających certyfikaty z obszarów audytu, zarządzania informatyką i bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzenie audytu zgodności systemów IT pozwala uwzględnić aspekty techniczne wymogów oraz przeanalizować infrastrukturę firmy pod kątem wymagań RODO.

Prace prowadzone są na podstawie analizy dokumentów organizacyjnych i systemowych oraz przeprowadzonych wywiadów audytowych. W swojej działalności audytorskiej uwzględniamy również bieżącą działalność organizacji tak, aby nie utrudniać codziennych działań. Techniczny charakter audytu ma za zadanie przedstawić obecną sytuację w firmy, w stosunku do wymogów projektowania wystarczających środków zabezpieczających.

Co zyskujesz przeprowadzając audyt zgodności systemów IT z RODO?

Efektem realizacji prac jest identyfikacja luk, uchybień oraz niezgodności na podstawie RODO oraz rekomendacja działań prowadzących do podniesienia jakości zarządzania lub bezpieczeństwa w firmie. W ramach audytu zgodności systemów IT z RODO zyskujesz:

  • Świadomość o poziomie ryzyka w obszarach przetwarzania danych.
  • Informacje o słabych stronach infrastruktury i zarządzania IT w firmie.
  • Propozycje rozwiązań obniżających ryzyko niezgodności, incydentu.
  • Dowód na weryfikowanie zgodności z wymaganiami RODO w przypadku kontroli UODO.

Środowisko IT jest stałym elementem procesu przetwarzania danych osobowych.

Zastanawiasz się nad prawidłowością wdrożonych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych oraz chcesz zbudować, bądź zaktualizować polityki bezpieczeństwa oraz system zabezpieczeń, dopasowany do Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami!

Audyt zgodności systemów IT z RODO

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Wiesław Krawczyński

    Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
    Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
    Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.