Energetyka odnawialna OZE / kontraktacja cPPA

Zakupy Energii z OZE

W obliczu rosnących cen energii elektrycznej w Polsce, które wynikają głównie z konieczności głębokiej modernizacji infrastruktury wytwórczej i przesyłowej energetycznego. Krajowa elektroenergetyka w ponad 70% opiera się na paliwach węglowych co oznacza, iż jest mocno narażona na oddziaływanie wzrostów cen praw do emisji CO2, dlatego w perspektywie długoterminowej przy utrzymaniu obecnego lub wzrostowego trendu cen praw do emisji CO2 można spodziewać się dalszego wzrostu cen energii elektrycznej na TGE.

Zielona Transformacja Organizacji to zmiana struktury dostawy energii elektrycznej na energię odnawialną OZE, poprzez:

 1. Inwestycje we własne źródła (fotowoltaika, wiatr, biogaz, inne).
 2. Kontraktacje energii odnawialnej bezpośrednio ze źródła OZE za pośrednictwem umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement).

 

Wizualizacja wykonania Zielonej Transformacji z zastosowaniem energii odnawialnej OZE przedstawiono poniżej:

slider image

Jakie są najczęstsze problemy naszych Klientów ?

 1. Wysokie ceny energii, mające znaczący wpływ na rosnące koszty funkcjonowania.
 2. Niestabilność rynku, niestabilność planowania i prognozowania cen oraz budżetu.
 3. Brak pewności dotyczącej momentu zakupowego, spowodowana częstymi zmianami rynkowymi.
 4. Brak wiedzy na temat umów cPPA, jak i możliwości zakupu energii ze źródeł OZE.
 5. Brak lub małe kompetencje i umiejętności przeprowadzenia rynkowego procesu wyboru dostawców, pozyskania ofert na POB, cPPA, porównania ofert cPPA.

Strategia Zielonej Transformacji

Efektem współpracy z Audytel S.A. jest przygotowanie kompleksowej Strategii Zielonej Transformacji wraz z wdrożeniem. Usługa doradcza realizowana jest w następujących etapach:

ETAP I: Strategia realizacji Zielonej Transformacji– raport doradczy

Tworzony dokument ma odpowiedzieć na pytanie jak organizacja Klienta zamierza podejść do nadchodzącej transformacji energetyki. Część odpowiedzi poszukujemy w modelu biznesowym Klienta:

 • Czy koszty energii mogą mieć znaczenie dla konkurencyjności produktów lub usług Klienta?
 • Jaką wartość może mieć kotwica cenowa (wieloletnia stabilizacja ceny).

 

Strategia zawiera następujące elementy:

 1. Analizę wieloletniego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz profil jej zużycia.
 2. Scenariuszową prognozę rozwoju rynku i zmian cen energii elektrycznej.
 3. Ocenę podejścia do ryzyka organizacji klienta (w zakresie terminów cyklów budżetowych, wrażliwości organizacji na zmianę ceny energii, możliwości przenoszenia kosztów na Klienta, zgód korporacyjnych, procedur inwestycyjnych).
 4. Uwzględnienie planów budowy własnych instalacji OZE lub obliczenie uwzględnienia takich inwestycji w przyszłości:
   • Parametryzacja wrażliwości modelu biznesowego.
   • Wyprowadzenie kluczowych wskaźników finansowy: DCF, IRR, ROI lub inne wymagane przez organizację wskaźniki.
 5. Wariantową analizę zabezpieczenia ceny z uwzględnieniem własnego wytwarzania (w tym OZE), kontraktów cPPA, zakupów na TGE, wyznaczoną w oparciu o scenariusze.
 6. Możliwości finansowania strategii i modelu sourcingu rozwiązania.

 

ETAP II: Zakup energii, wdrożenie warunków Strategii Zielonej Transformacji Energetycznej, negocjacje umów cPPA.

Przedmiotem tej usługi jest przygotowanie postępowań zakupowych dla przyjęto scenariusza strategii oraz udział w negocjacjach:

 1. Przygotowanie części merytorycznej postępowania, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów wyboru oferenta oraz udziela odpowiedzi na pytania dostawców wg. obowiązujących w Organizacji procedur i wymogów dla procesu zakupowego w tym zgód korporacyjnych, wymaganych uzgodnień z działem finansów, działem podatkowym, działem prawnym, itd.
 2. Przygotowanie wzorów umów umowy, które będą regulowały w optymalny sposób prowadzenie inwestycji, ryzyko regulacyjne, umowy z bankami, rozliczenia wyprodukowanej energii oraz bilansowanie i zakup jej brakującej ilości.
 3. Realizacja procesu wyboru dostawców, dostawcy.

 

Unikatowość naszego podejścia polega na współpracy z 3 kancelariami specjalizującymi się w zagadnieniach prawa energetycznego, które na co dzień pracują z podmiotami z rynku energii. Rynek specjalistów prawnych znających się na problematyce umów cPPA w Polsce jest bardzo wąski, a do tego przepisy w zakresie energetyki są bardzo rozproszone między wieloma aktami prawnymi. Najlepsi praktykujący specjaliści w tej dziedzinie na co dzień pracują po stronie dostawców. W praktyce po etapie wyboru oferenta do współpracy zapraszany jest zespół, który nie ma konfliktu interesów z danymi dostawcami.

specjalista od zielonej energii

Źródła energii odnawialnej

Co zyskujesz wprowadzając strategię Zielonej Transformacji – OZE?

 • Wiedzę oraz umiejętności najlepszych specjalistów na rynku z obszaru energetyki.
 • Komfort wynikający z uporządkowania procesu, minimalizacji ryzyka.
 • Przewidywalność transformacji oraz brak błędów i niezapowiedzianych kosztów.
 • Audytowalność i bezstronność prowadzenia procesu.
 • Oszczędność czasu, sprawne działanie i szybki efekt.
 • Zieloność ze wskazaniem konkretnego źródła wytwarzania energii.
 • Zabezpieczenie długoterminowe ceny energii w miksu energetycznym.

Odnawialne źródła energii – przykłady

Przykład współpracy z firmą Audytel: Wdrożenie Zielonej Transformacji i Zakupów Energii Odnawialnej (OZE)

Dla Klienta, którym był Organizacja wiodąca na rynku telekomunikacyjnym wdrożyliśmy kompleksową Zieloną Transformację, w zakresie Etapu I i II usługi doradczej, Doprowadziło do podpisania przez tę Organizację umowy cPPA na wolumen energii przekraczający 200 GWh/rok. Audytel S.A. był kluczowym i strategicznym doradcą odpowiadjącą za zarządzanie procesem zakupu Zielonej Energii w obszarze energetycznym, ekonomicznym, inżynierskim i prawnym.

Doradzimy jak i kiedy kupować energię z OZE

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

+48 22 537 5050

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.