Analiza podwójnej istotności

Analiza podwójnej istotności (Double Materiality Assessment) w kontekście ESG jest zaawansowanym narzędziem oceny, które pozwala firmom zrozumieć, jak ich działania wpływają na środowisko i społeczeństwo oraz jak zmieniające się warunki środowiskowe i społeczne mogą wpłynąć na ich działalność. Proces ten skupia się na dwóch perspektywach: istotności zewnętrznej i wewnętrznej. Wykorzystując analizę podwójnej istotności, firmy mogą lepiej zrozumieć pełny zakres ryzyk i możliwości wynikających z ich interakcji z otoczeniem, co umożliwia bardziej świadome zarządzanie zasobami i strategie adaptacyjne. To narzędzie jest kluczowe dla rozwijania efektywnych strategii ESG, które nie tylko minimalizują negatywne wpływy, ale również wykorzystują potencjał środowiskowy i społeczny do budowania przewagi konkurencyjnej.

Jako Audytel kompleksowo wspieramy firmy w tym procesie.

Zapraszam na bezpłatną konsultację:
Małgorzata Anoszczenko
tel. +48 22 537 50 50

  Imię i nazwisko*

  Firmowy adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Temat

  Wspieramy firmy w przeprowadzaniu Analizy Podwójnej Istotności.

  Pomagamy ocenić zarówno wpływ działalności firmy na środowisko i społeczeństwo (perspektywa inside-out), jak i wpływ zewnętrznych zmian środowiskowych oraz społecznych na organizację (perspektywa outside-in). Nasza usługa obejmuje diagnozę istniejących praktyk ESG, szczegółowe zbieranie i analizę danych, identyfikację kluczowych luk oraz opracowanie strategii mających na celu minimalizację negatywnych wpływów i maksymalizację odporności operacyjnej. Pomagamy również w implementacji zalecanych działań, monitoringu postępów oraz raportowaniu, co zapewnia kompleksowe wsparcie w zwiększaniu zrównoważonego rozwoju i przystosowaniu do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

  Dlaczego warto?

  Nasze atuty

  Przez ostatnie 22 lata działalności, spółka zgromadziła kompetencje w zakresach, które dziś ściśle dotyczą raportowania zgodnie ze standardami ESRS. Posiadamy ekspertów z obszaru: środowiskowego, zielonej transformacji, compliance, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, bezpieczeństwa informacji, strategii i modeli biznesowych.
  Mamy bogate doświadczenie w analizach śladu węglowego w zakresie 1, 2 oraz 3, audytach luki ESG, strategiach dekarbonizacji, scenariuszach dekarbonizacyjnych w tym analizach zasadności wykorzystania kogeneracji i instalacji OZE.
  Pracujemy dla spółek notowanych na giełdzie z przyspieszonym obowiązkiem przygotowania raportu niefinansowego zgodnie z nowymi standardami ESRS w branży produkcyjno-przemysłowej takich jak Tarczyński S.A., Seco Warwick S.A.
  Wykonaliśmy projekty polegające na wdrożeniu dekarbonizacji w dużych organizacjach, takich jak Żabka Polska, PERN S.A., T-mobile S.A., De Heus S.A. Nasz Zespół posiada szereg doświadczeń w zakresie analizy, oceny, przygotowania i realizacji wdrożeń ESG.
  Opracowaliśmy system IT do zarządzania mediami w strukturach rozproszonych. Narzędzie wspiera analizę danych dotycząca zużycia mediów energetycznych i dekarbonizację w PKN Orlen, Emitel S.A., Cellnex oraz Żabka Polska.

  Wesprzemy też Twoją firmę w przeprowadzaniu Analizy

  Porozmawiajmy o współpracy

   Imię i nazwisko*

   Firmowy adres e-mail*

   Numer telefonu*

   Temat

   Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.

   Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

   Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

   Nasi Klienci