Doradztwo w zakresie OZE

W ramach wsparcia Audytel S.A. realizujemy wszystkie niezbędne elementy dokumentacji koncepcyjnej, projektowej i formalno-prawnej w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności fotowoltaika (PV) i wiatr oraz źródła bioenergetyczne (biogazownie).

Przykładowy harmonogram pracy dla projektu i elementów realizowanych przez Audytel S.A. dla klientów przedstawiono poniżej:

 

Opracowany dokument zawierał będzie następujące elementy:

 1. Analizę wieloletniego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz profil jej zużycia.
 2. Scenariuszową prognozę rozwoju rynku i zmian cen energii elektrycznej – otoczenie rynkowe.
 3. Opis podstawowy Organizacji w kontekście oddziaływania na inwestycję:
  • Terminów cyklów budżetowych, wrażliwości organizacji na zmianę ceny energii, możliwości przenoszenia kosztów na klienta, zgód korporacyjnych, procedury inwestycyjne.
 4. Wariantową ocenę możliwości budowy instalacji fotowoltaicznej, zawierającą:
  • Warianty techniczne rozwiązań.
  • Możliwe opcje lokalizacyjne.
  • Parametryzacja wrażliwości uzyskanych efektów końcowych w zależności od scenariuszy rozwoju rynku.
  • Wybór i wskazanie wariantu optymalnego.
 5. Harmonogram realizacji wg wariantów.
 6. Analiza ekonomiczna instalacji: wyprowadzenie kluczowych wskaźników DCF, IRR, ROI lub inne wymagane przez organizację wskaźniki.
 7. Analiza trwałości rozwiązania.
 8. Analiza wrażliwości i ryzyka.
 9. Uproszczona analiza oddziaływania na środowisko.
 10. Ocena możliwości finansowania inwestycji.
 11. Środki zewnętrzne UE.
 12. Formuła ESCO.
 13. Inne, jeśli dostępne.
 14. Wnioski i podsumowanie.

 

Jakie są najczęstsze problemy naszych klientów?

   • Jakie źródła energii są optymalne dla mojej Organizacji/profilu zużycia energii?
   • Jakiej wielkości instalację zainstalować, aby było to optymalne dla mojej Organizacji?
   • Jak przeprowadzić proces inwestycyjny, aby dotrzymać założonych ram czasowych i budżetowych?
   • Jak przygotować opis przedmiotu zamówienia i proces wyboru dostawców?
   • Jak porównać oferty dostawców technologii?
   • Jak uniknąć błędów formalno-prawnych i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia w wymaganym czasie, bez narażenia procesu na opóźnienia?

Co zyskujesz dzięki przygotowaniu studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej?

 • Kompleksową ocenę ryzyka w tym w horyzoncie długoterminowym.
 • Realny harmonogram realizacji.
 • Potwierdzenie zewnętrzne opłacalności rozwiązań proponowanych w ramach Zielonej Transformacji w ramach wariantu optymalnego.
 • Skuteczną argumentację przy uzasadnianiu decyzji i podejmowaniu działań operacyjnych takich jak: szacowanie wartości zakupu, model zakupu, momentu zakupu, business case, zarządzanie zmianami regulacyjnymi, wejście w budowę własnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej.
 • Dostęp do eksperckiej wiedzy w zakresie wymogów technicznych.
 • Znajomość optymalnych przypadków inwestycyjnych, a dzięki temu eliminacja błędnych decyzji lokalizacyjnych pod inwestycje.
 • Oszczędność czasu i kosztów w procesie inwestycyjnym (wybór rozwiązań minimalizujących czas i koszty niezbędne do uzyskania wyników).

 

Chcesz wiedzieć więcej Doradztwo Energetyczne

doradztwo oze warszawa

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.