ICT / Migracja, Optymalizacja, Analiza, Doradztwo

Cloud computing i transformacja cyfrowa

Każde nowoczesne przedsiębiorstwo musi opierać się na sprawnych systemach informatycznych i telekomunikacyjnych. Dlatego też nasza firma świadczy wiele usług, obejmujących doradztwo w zakresie IT i ICT. Na życzenie Klientów wykonujemy też dedykowane raporty, audyty oraz analizy rynkowe z tej branży.

W okresie pandemii wykorzystanie wirtualnej infrastruktury informatycznej gwałtownie wzrosło, wywracając często priorytety organizacji IT. Po okresie zarządzania kryzysowego, trzeba przystosować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości tak, aby zapewnić pełną produktywność infrastruktury IT przy założonych parametrach kosztowych i bezpieczeństwa. To właściwe poukładanie zasobów, w tym wykorzystywanych usług chmury obliczeniowej jest kluczowym wyzwaniem w transformacji cyfrowej, a zagadnienia z jakimi mierzą się osoby zarządzające wykraczają daleko poza kwestie czysto techniczne.

Decydując się na współpracę z naszą firmą zyskują Państwo:

 • Cenną wiedzę, która pomoże zapewnić przewagę konkurencyjną.
 • Większe prawdopodobieństwo sukcesu planowanych zamierzeń biznesowych.
 • Dobór odpowiednich rozwiązań do osiągnięcia wyznaczonego celu.
 • Dogłębną wiedzę rynkową potrzebną do określenia budżetu projektu, nakreślenia grupy potencjalnych dostawców oraz zakresu dostępnych rozwiązań.
 • Wariantową analizę opłacalności różnych scenariuszy wdrożenia.
 • Koncentrację inwestycji na obszarach, w których wdrożenie da najlepsze efekty.

Ponadto:

 • Specjalistyczną wiedzę ekspercką, dzięki której optymalizacja zasobów IT często może być przeprowadzona bezkosztowo.
 • Obiektywne porównanie różnych dostępnych rozwiązań.
 • Analizę zależności procesów biznesowych, aplikacji i infrastruktury IT.
 • Określenie właściwej skali systemu oraz warunków pozwalających na jego elastyczność.
 • Analizę możliwości centralizacji i konsolidacji systemów, w tym wykorzystania wirtualizacji i przetwarzania w chmurze.
 • Optymalizację budżetu IT.
 • Ograniczenie ryzyk funkcjonowania procesów i infrastruktury IT oraz migracji do modelu cloud computing.
 • Zapewnienie zgodności z odnośnymi standardami, wymaganiami prawa i regulacjami korporacyjnymi.