Doradztwo RODO

Nasze usługi RODO dedykowane są dla różnych podmiotów gospodarczych i instytucji. Wspomagamy Klientów na każdym etapie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. wdrażamy niezbędne rozwiązania, audytujemy ich skuteczność. Realizujemy projekty stosownie do zapotrzebowania Klienta, możemy wspomóc Klienta w zakresie konkretnego, jednostkowego procesu, stałego doradztwa, outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Koordynatora Ochrony Danych.

Wsparcie RODO

 Jakich korzyści można się spodziewać z wykonywanych przez nas usług w obszarze RODO?

  • Zapewniamy profesjonalną realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez doskonale przygotowanego i doświadczonego w tym zakresie specjalistę.
  • Gwarantujemy wsparcie przy utrzymaniu pełnego bezpieczeństwa informacji dotyczących pracowników, współpracowników oraz kontrahentów, petentów, Klientów i konsumentów.
  • Realizujemy bezproblemowe i sprawne dostosowanie procesu ochrony danych do wymogów RODO także przy ewentualnych zmianach w prowadzonej działalności.
  • Dzięki usłudze umożliwiamy ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem dedykowanego stanowiska i częstymi szkoleniami osoby je zajmującej.
  • Zapewniamy możliwość skupienia się na podstawowych zadaniach w przedsiębiorstwie oraz instytucji pożytku publicznego poprzez koordynowanie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Jako nieliczni na rynku posiadamy polisę OC, pozwalającą na dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem przez Audytel obowiązków związanych ze świadczeniem usług.

RODO akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie stosowanie jest od 25 maja 2018 r.

RODO Portal informacyjny dla przedsiębiorców – RODOradar.pl

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w RODO.

UODO i PUODO – co oznaczają te skróty

Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Prezes UODO jest organem nadzorczym w rozumieniu RODO. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Prezes UODO prowadzi postępowania w sprawie o naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w toku postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, to Prezes UODO może przeprowadzić postępowanie kontrolne. Kontrola jest prowadzona zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania stosowania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Do uprawnień Prezesa UODO należy nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.