Testowanie zabezpieczeń RODO

Ocena oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w świetle RODO

Badanie podatności środowiska informatycznego, to kluczowy element zapewniania bezpieczeństwa organizacji oraz testowania środków technicznych wymaganych przez RODO. Rozumiejąc potrzeby i korzyści wynikające z audytu zachęcamy do podjęcia współpracy z Nami w tym zakresie.

Nasze prace realizowane są przez wykwalifikowanych i niezależnych audytorów posiadających certyfikaty z obszarów audytu, zarządzania informatyką i bezpieczeństwa informacji takie jak CISA, ITIL, TOGAF, ISO 27001, CEH, CPEH oraz inne certyfikaty pokrewne.

Opieramy swoją metodykę na wytycznych do audytowania systemów informatycznych ISACA, OWASP i staramy się dostosować do bieżącej działalności organizacji, aby obniżać wpływ badania na działania biznesowe.

Wykorzystywana przez nas technologia obejmuje szerokie możliwości w identyfikowaniu podatności w

 • Środowiskach zwirtualizowanych.
 • Chmurze obliczeniowej.
 • Web-aplikacjach.
 • Systemach operacyjnych i bazach danych.
 • Urządzeniach brzegowych i sieciowych.

Co zyskujesz testując zabezpieczenia RODO?

W ramach testów podatności w Twojej firmie zyskujesz:

 • Spełnienie obowiązku wynikającego z art. 32 RODO, dotyczący regularnego testowania środków technicznych.
 • Pełne informacje o stanie infrastruktury, aktualności i konfiguracji oprogramowania.
 • Ocenę ryzyka wynikającego ze znalezionych luk i uchybień.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest raport wraz z oceną ryzyk oraz klasyfikacją podatności w oparciu o skalę CVSS z odniesieniem do czterech poziomów ryzyka (Krytyczny, Wysoki, Średni, Niski) oraz proponowanymi działaniami naprawczymi.

Jesteś zainteresowany niezależną oceną oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w RODO? Skontaktuj się z nami!

Testowanie zabezpieczeń RODO

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Wiesław Krawczyński

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.