Doradztwo strategiczne

Technologia IT należy do najszybciej rozwijających się na całym świecie. Producenci komputerów i innych urządzeń z nimi współpracujących stale wprowadzają nowości, mające usprawnić działanie nie tylko poszczególnych użytkowników, ale też całych przedsiębiorstw.

Odpowiedni dobór infrastruktury i usług teleinformatycznych nie zawsze jest jednak łatwe, stąd też niektóre firmy decydują się na zakup sprzętu o właściwościach niewystarczających lub wprost przeciwnie – o zbyt wysokich parametrach, za które należało zapłacić więcej, a które mogą zostać nigdy niewykorzystane.

Dlatego też oferujemy profesjonalne doradztwo IT, dzięki któremu można zyskać rzetelne informacje dotyczące rozwiązań, będących adekwatnymi do konkretnych wymogów. Eksperci pracujący w Audytel od lat udzielają specjalistycznych rad, a dzięki stałemu śledzeniu zmian na rynku IT zawsze zaproponują najlepsze możliwości. Fachowe doradztwo informatyczne pozwala być zawsze o krok przed konkurencją.

Firma Audytel jest neutralna technologicznie. Oznacza to, że oferowany przez nas consulting IT polega na przekazywaniu rzetelnej wiedzy o najnowocześniejszych urządzeniach, przeznaczonych dla danej branży. Nie narzucamy klientom wyboru konkretnych urządzeń, a jedynie przedstawiamy różne propozycje, które najbardziej będą odpowiadać ich oczekiwaniom.

Co zyskujesz dzięki doradztwu strategicznemu

 • Cenną wiedzę, która pomoże zapewnić przewagę konkurencyjną.
 • Większe prawdopodobieństwo sukcesu planowanych zamierzeń biznesowych.
 • Dobór odpowiednich rozwiązań do osiągnięcia wyznaczonego celu.
 • Dogłębną wiedzę rynkową potrzebną do określenia budżetu projektu, nakreślenia grupy potencjalnych dostawców oraz zakresu dostępnych rozwiązań.
 • Wariantową analizę opłacalności różnych scenariuszy wdrożenia.
 • Koncentrację inwestycji na obszarach, w których wdrożenie da najlepsze efekty.

Ponadto:

 • Specjalistyczną wiedzę ekspercką, dzięki której optymalizacja zasobów IT często może być przeprowadzona bezkosztowo.
 • Obiektywne porównanie różnych dostępnych rozwiązań.
 • Analizę zależności procesów biznesowych, aplikacji i infrastruktury IT.
 • Określenie właściwej skali systemu oraz warunków pozwalających na jego elastyczność.
 • Analizę możliwości centralizacji i konsolidacji systemów, w tym wykorzystania wirtualizacji i przetwarzania w chmurze.
 • Optymalizację budżetu IT.
 • Ograniczenie ryzyk funkcjonowania procesów i infrastruktury IT.

Doradztwo strategiczne IT

Przykładowe realizacje:

Scenariusz rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Na zlecenie Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych wykonaliśmy analizę systemów taryfowych poboru opłat za korzystanie z autostrad. Określiliśmy scenariusze wdrożenia różnych systemów poboru opłat autostradowych dla pojazdów osobowych w Polsce, a także zwymiarowaliśmy koszty i korzyści poszczególnych z nich.

Wycena wartości pasma częstotliwości

Na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykonaliśmy w 2016 r. i w 2018 r. wycenę wartości rynkowej pasm częstotliwości. W każdej zastosowano co najmniej dwie metody wyceny: wycenę bezpośrednią metodą przychodową (DCF) oraz wycenę metodą pośrednią. Metoda bezpośrednia polegała na zbudowaniu model kosztowo-przychodowego działalności operatorskiej wykorzystującej wyceniane częstotliwości, a następnie obliczenie wartości bieżącej zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto z tej działalności (tzw. NPV, z ang. Net Present Value).

Świadczenie obowiązku usługi powszechnej (Universal Service Obligation) na polskim rynku telekomunikacyjnym

Dla Klienta, którym był Urząd Komunikacji Elektronicznej, przeprowadziliśmy analizę prawno-ekonomiczną dotyczącą obowiązku świadczenia usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. (TP) w okresie od 8 maja 2006 r. do 8 maja 2011 r. oraz ocenę zakresu i zasadności wyznaczenia przedsiębiorcy/ów do świadczenia usługi powszechnej w kolejnym okresie.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

+48 22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.