Audyt RODO

AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem audytu jest zweryfikowanie czy organizacja spełnia wymogi RODO oraz w jakim stopniu je realizuje.

Usługa audytu polega na zidentyfikowaniu i zbadaniu procesów przetwarzania danych osobowych, a następnie przeanalizowaniu ich pod kątem wymagań wynikających z RODO. Informacje pozyskujemy w toku wywiadów audytowych z pracownikami wyznaczonymi przez klienta, obserwacji oraz analizy przedstawionych dokumentów.

Produktem audytu jest raport opisujący stwierdzone niezgodności oraz rekomendacje.

Badaniu audytowemu najczęściej poddawana jest cała organizacja, ale przedmiotem badania może być również wybrany dział, proces, podmiot przetwarzający czy usługa, jak np. sklep internetowy.

 

Przeprowadzony przez nas audyt odpowie na pytania:

 • Jakie dane osobowe przetwarza organizacja?
 • Czy przetwarzanie danych odbywa się w sposób legalny i zgodnie z zasadami nałożonymi prawem?
 • Czy prawidłowo spełniane są obowiązki  informacyjne?
 • Czy pracownicy realizują swoje obowiązki wynikające z wdrożonych polityk i procedur dot. danych osobowych?
 • Czy dokumentacja jest prowadzona w prawidłowy sposób?
 • Czy stosowane środki bezpieczeństwa fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo danych?

 

Co zyskujesz dzięki audytowi RODO

  • Audyt przeprowadzony profesjonalną metodą – bezpośrednie, dobrze przygotowane wywiady z przedstawicielami obszarów biznesowych firmy.
  • Przejrzystą informację o obszarach wymagających dostosowania do przepisów RODO.
  • Klarowne i precyzyjne rekomendacje jak usunąć niezgodności i postępować ze zidentyfikowanym ryzykiem.

 

Portal wiedzy o RODO

Wdrożenie rodo

Jesteś Inspektorem ochrony danych? Pracujesz w dziale IT lub Compliance? Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu przepisów RODO w swojej organizacji?

Audyt RODO

Audyt RODO

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Krzysztof Gołaszewski

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.