Koordynator  Ochrony Danych  (KOD)

Nie wszystkie organizacje, zgodnie z wymogami RODO, mają obowiązek powołania IOD. Wiele podmiotów również potrzebuje profesjonalnego wsparcia wykwalifikowanej osoby w zapewnieniu właściwego procesu ochrony danych osobowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Audytel oferuje swoim klientom profesjonalne wsparcie doradcze w zakresie adekwatnym do potrzeb danej organizacji. Jedną z form tego wsparcia jest doradztwo Koordynatora Ochrony Danych (KOD).

Koordynatora nasi klienci powołują gdy:

   • Nie ma obowiązku prawnego powołania Inspektora Ochrony Danych, a istnieje potrzeba profesjonalnej pomocy w zakresie RODO.
   • W organizacji został powołany Inspektor Ochrony Danych, a istnieje potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnego doradcy.
   • W globalnej firmie scentralizowano zarządzanie obszarem danych osobowych i istnieje potrzeba doradztwa na poziomie regionalnym.

 

Obsługa KOD dostępna jest dla organizacji we wszystkie dni robocze w roku  w godzinach od 9.00 do 17.00. Jeśli dedykowany do obsługi ekspert jest nieobecny, to zastępuje go zawsze inny specjalista z Zespołu.

Nasz ekspert poinformuje organizację o obowiązkach wynikających z RODO, okaże też wsparcie w projektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, odpowie na wszystkie pytania, jakie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych u danego klienta. Organizacja otrzyma dostęp do szkoleń e-learningowych oraz szkoleń dedykowanych.

Co zyskujesz dzięki usłudze Koordynatora Ochrony Danych

 • Monitoring wymagań prawnych dotyczących ochronny danych osobowych.
 • Transfer wiedzy do organizacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Fachowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych dostosowane do specyfiki organizacji.
 • Przeprowadzanie okresowych szkoleń z zasad ochrony danych osobowych.
 • Wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym.
 • Ciągłość świadczenia usługi – stałe doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych przez wszystkie dni robocze w roku.

Outsourcing funkcji koordynatora  ochrony danych osobowych

To rozwiązanie, dzięki któremu  zoptymalizujesz koszty związane z ochroną danych osobowych oraz otrzymasz usługi najwyższej jakości. Profesjonalne wsparcie eksperta RODO zapewnia poczucie komfortu w obszarze ochrony danych.

Koordynator Ochrony Danych

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Krzysztof Gołaszewski

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.