Specjalista ds. Energetyki

Opis stanowiska:

Jako członek zespołu energetyki będziesz pracował z grupą młodych i ambitnych inżynierów nad pozyskiwaniem i realizacją projektów doradczych dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw energochłonnych, spółek kolejowych, spółek telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządów terytorialnych.

Zakres obowiązków:
 1. Realizacja projektów doradczych, w zakresie prognozowania, wykonania strategii, analiz rynkowych, opracowania modeli prognostycznych, wykonaniu prognoz dotyczących energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, nośników energii pierwotnej, innych komponentów mających wpływ na rynek energii
 2. Wykonanie analiz w zakresie zmian miksu energetycznego przedsiębiorstw z zastosowaniem poszczególnych technologii OZE (m.in. energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, producencka energetyka słoneczna, moce oparte o biomasę, o biogaz oraz o odpady komunalne energetyka geotermalna, hydroenergetyka), uwzględniając w tych analizach potencjał techniczny, ekonomiczny, dostępność zasobów, nakłady oraz koszty eksploatacji
 3. Samodzielne formułowanie wniosków z wyników analiz,
 4. Współpraca z działem IT w zakresie przygotowania, testowania i stosowania narzędzi analitycznych do modelowania rynku energii,
 5. Przygotowanie tekstów raportów i prezentacji zawierających zinterpretowane wyniki analiz, modelowania, prognozowania wraz z wnioskami
 6. Budowanie długoterminowych relacji z kluczowymi klientami
 7. Bezpośrednia współpraca z przedstawicielami klienta przy realizacji projektów doradczych w zakresie energetyki (zakupy energii elektrycznej i gazu), bieżący kontaktu z przedstawicielami klienta. Uczestnictwo w prezentacjach wyników prac projektu.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne/ekonomiczne (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Energetyki, Inżynierii Środowiska, Ochrona Środowiska, Odnawialne Źródła Energii);
 • Min 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu projektów doradczych
 • Znajomość rynku energii, w tym zasad handlu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), doświadczenie w projektach wymagających zbierania, analizy, wnioskowania z danych i prezentacji wyników analiz oraz wniosków,
 • Umiejętność korzystania z narzędzi analitycznych (co najmniej MS Excell) w zakresie zaawansowanym, tj co najmniej analiza dużych zbiorów danych, sortowanie, grupowanie, wizualizacja danych, tworzenie i praca na tabelach przestawnych, wyszukiwanie danych z zbiorach
 • Umiejętność analizy informacji i danych liczbowych oraz konstruktywnego wnioskowania na ich podstawie;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę oraz możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w stabilnej i przyjaznej firmie.
 • Atrakcyjne premie pieniężne do wynagrodzenia podstawowego rozliczane w ujęciu kwartalnym (zależne od indywidualnych wyników pracownika)
 • Wsparcie w zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Dogodną lokalizację biura (centrum Warszawy).
 • Możliwość skorzystania z pakietu benefitów.

praca w audytel

Obecne oferty pracy:


Dołącz do Nas

Pracujemy przy innowacyjnych projektach, wspólnie dochodzimy do najlepszych rozwiązań i podejmujemy się wszelkich wyzwań. Na co dzień możemy pracować zdalnie, jak i w biurze mieszczącym się w samym centrum Warszawy. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego i pogłębienia wiedzy. Razem ustalamy cele i jesteśmy otwarci na inicjatywy i dyskusje pracowników. Miła atmosfera w pracy jest u nas podstawą – dostarczamy pracownikom benfeity, organizujemy ciekawe wydarzenia w biurze oraz cykliczne spotkania integracyjne. Wspólnie dbamy o to, aby każdy mógł się czuć dobrze w naszym miejscu pracy.