Obsługa rozliczeń mediów energetycznych

Wiele Organizacji z branż jak np. sieci sprzedaży detalicznej, usługi finansowe, dystrybucja paliw płynnych i gazowych, jak również Jednostki Samorządowe (miasta, gminy, powiaty) oraz Spółki Miejskie posiadają rozproszoną strukturę punktów poboru energii elektrycznej i gazu. Wiąże się to z dużą liczbą przetwarzanych dokumentów rozliczeniowych i umów na dostawę mediów energetycznych.

Audytel S.A. świadczy kompleksowy outsourcing mediów energetycznych, wspierany autorskim Systemem Zarządzania Energią, który dodatkowo umożliwia ograniczenie pracochłonności procesu wprowadzania danych rozliczeniowych, pozwala te porządkować, agregować i raportować na cele bieżącej działalności Organizacji (np. zakup energii, planowanie budżetu).

Jakie są najczęstsze problemy naszych Klientów?

 • Brak zasobów do realizacji procesów optymalizacji kosztów energii w obszarze dystrybucji.
 • Brak lub niewystarczające kompetencje do przeprowadzenia optymalizacji.
 • Brak doświadczenia w realizacji procesu zmiany parametrów dystrybucyjnych u klientów i współpracy z OSD w tym obszarze.
 • Konieczność sprawnej realizacji procesu, w krótkim czasie.

Obsługując rozliczenia mediów energetycznych świadczymy następujące działania:

 1. Pobieranie danych do procesu rozliczeń – analiza dokumentów kosztowych za media energetyczne.
 2. Walidacja dokumentów kosztowych – sprawdzenie merytoryczne faktur z OSD i sprzedawcą, uzgodnienie danych pomiarowych.
 3. Wnioski i reklamacje – obsługa wniosków i reklamacji do dostawców.
 4. Alerty – wskazywanie i możliwych obszarów przekroczeń lub niezgodności punktów (moc umowna, grupa taryfowa, energia bierna).
 5. Raportowanie – analityka kosztów energii w układzie okresowym oraz budżetowanie kosztów energii.
 6. Monitoring rynku – bieżące monitorowanie rynku i przedstawiania raportów dotyczących cen (wybór daty wejścia na rynek, optymalnej strategii zakupowej) i technik redukcji kosztów energii.
 7. Dostęp do danych Klienta – wystawienie dostępu do cyfrowych wersji wszystkich danych rozliczeniowych w procesie (umowy, dokumenty kosztowe).
 8. Kontrola budżetu – prowadzimy monitoring realizacji budżetu u Klienta.

Co zyskujesz dzięki obsłudze rozliczeń mediów energetycznych?

 • Oszczędność czasu z tytułu przejęcia procesu przez Organizację zewnętrzną.
 • Profesjonalne narzędzie informatyczne, możliwe do stałego wdrożenia i integracji z systemami rozliczeniowymi i księgowymi w Organizacji.
 • Wiedzę oraz umiejętności najlepszych specjalistów na rynku z obszaru energetyki.
 • Komfort wynikający z uporządkowania rozliczeniowego, minimalizacji ryzyka, opieki bieżącej konsultanta.
 • Eliminację dodatkowych kosztów z tytułu błędów w rozliczeniach.
 • Natychmiastowy dostęp do danych, możliwość raportowania i zarządzania danymi rozliczeniowymi.
 • Wsparcie w prognozowaniu i zarządzaniu kosztami za media energetyczne, w szczególności budżetu.

 

Chcesz wiedzieć więcej Doradztwo Energetyczne

obsługa rozliczeń mediów energetycznych

Przykładowe realizacje:

Obsługa Grupy Zakupowej Jednostki Miejskiej o liczbie punktów przyłączeniowych pow. 4000

Na zlecenie Klienta Samorządowego wykonaliśmy działania polegające na wykonaniu audytu elektroenergetycznego polegającego na przeglądzie wszystkich przyłączy elektrycznych, digitalizacji danych (umowy i dokumenty kosztowe) celem przygotowania postępowania zakupowego na dostawę energii elektrycznej w formule PZP. Prace zostały wykonane z zastosowaniem autorskiego narzędzia „System Zarządzania Energią”, do którego dostęp uzyskali wszyscy przedstawiciele Grupy Zakupowej, jak również administratorzy procesu po Stronie klienta.

Po zakończeniu procesu osiągnięto wymierne efekty w zakresie oszczędności czasu i energii, zmniejszono czas potrzebny na prowadzenie procesu ze strony klienta i zredukowano liczbę błędów w rozliczeniach.

Obsługa klienta biznesowego o liczbie przyłączy większej niż 8000

Na zlecenie dużego Klienta biznesowego posiadającego rozporoszoną strukturę punków poboru energii wykonaliśmy działania polegające wdrożeniu narzędzia „System Zarządzania Energią”, do zarządzania procesem rozliczeniowym, w szczególności obsługa faktur za media energetyczne. Dzięki działaniom Audytel S.A. zmniejszono czas potrzebny na prowadzenie procesu ze strony Klienta i zredukowano liczbę błędów w rozliczeniach.

Równolegle do tego procesu dla Klienta zrealizowano doradztwo strategiczne w obszarze zakupów energii elektrycznej za pośrednictwem TGE oraz Zielonej Transformacji tj. kontraktacji energii w modelu cPPA.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.