Usługi Cyberbezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa IT, szkolenia i testy bezpieczeństwa to usługi cyberbezpieczeństwa gwarantujące ciągłość działania biznesu oraz ochronę danych osobowych w systemach informatycznych.

Cyberbezpieczeństwo stało się w obecnym czasie wyzwaniem dla wielu organizacji. Wiąże się to nie tylko ze znalezieniem odpowiednich rozwiązań technicznych, które uchronią organizację przed cyberzagrożeniami, ale to także duże wyzwanie kadrowe i kompetencyjne. Wyzwanie, które wymusza na firmach zupełnie nowe podejście do doskonalenia umiejętności pracowników, tak aby potrafili skutecznie zadbać o cyberbezpieczeństwo. W dzisiejszych czasach każda organizacja wykorzystuje narzędzia elektroniczne do komunikacji Klientami i kontrahentami czy pomiędzy pracownikami, a większości przypadków dostępność tych narzędzi jest kluczowa z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności, świadczenia usług czy produkcji. Kompleksowe usługi cyberbezpieczeństwa oferowane przez naszych doświadczonych specjalistów określą i zabezpieczą luki w infrastrukturze sieci Twojej firmy.


Usługi Cyberbezpieczeństwa w ramach oferty z zakresu bezpieczeństwa informacji:

  • Proponujemy szybkie i efektywne wdrożenie wymagań ustawy KSC (Krajowy System Cyberbezpieczeństwa).
  • Oferujemy implementację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, opartego na normie ISO 27001 oraz systemu zarządzania ciągłością działania na bazie ISO 22301.
  • Pomagamy stworzyć właściwe struktury organizacyjne, których celem jest zadbanie o odpowiednie bezpieczeństwo informatyczne, w tym odpowiedzialne za obsługę incydentów.
  • Wykonujemy oceny bezpieczeństwa oraz identyfikujemy i dokonujemy analizy potencjalnych źródeł zagrożenia, a także pomagamy je wyeliminować.

 

Dbamy również o utrzymanie świadomości na temat zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników naszych Klientów.

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa, zwiększamy wiedzę nt. wykorzystywania metod inżynierii społecznej. Dzięki odpowiednim szkoleniom w miejscu pracy, można podnieść świadomość zagrożenia i tego, jak ustrzec się przed manipulacją. W praktyce, sugerujemy naszym Klientom przeprowadzenie symulacji ataku phishingowego, przed rozpoczęciem szkoleń oraz po jego zakończeniu.

Wyniki szkoleń i testów przeprowadzonych przez Audytel pokazują, że takie podejście pozwala łatwo i obiektywnie ocenić efekty przeprowadzonych szkoleń oraz zmierzyć zmiany poziomu świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Doświadczenia firmy Audytel pokazują, że po przejściu kilku szkoleń  liczba osób z badanych grup, która otworzyła fałszywą stronę internetową zmalała o ok. 40%. Natomiast liczba pracowników, którzy wprowadzili swoje dane do formularza na fałszywej stronie zmniejszyła się ponad dwukrotnie.

Wykonywanie testów socjotechnicznych bazujących na inżynierii społecznej przed i po procesie szkoleniowym nie tylko pokazuje zmianę poziomu świadomości zagrożeń danej grupy pracowników, ale jest też dowodem skuteczności procesu szkoleniowego. 

Publiczne podmioty świadczące usługi cyberbezpieczeństwa

Publiczne podmioty świadczące usługi cyberbezpieczeństwa są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony swoich systemów informatycznych i danych. W szczególności muszą stosować się do wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem, obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji oraz współpracy z właściwymi organami nadzoru i reagowania na zagrożenia. Ponadto, publiczne podmioty świadczące usługi kluczowe w sektorach, takich jak energia, transport, zdrowie, finanse oraz infrastruktura cyfrowa muszą spełniać dodatkowe bardziej restrykcyjne kryteria dotyczące kluczowych usług.