Usługi Cyberbezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa IT, szkolenia i testy bezpieczeństwa to usługi cyberbezpieczeństwa gwarantujące ciągłość działania biznesu oraz ochronę danych osobowych w systemach informatycznych.

Cyberbezpieczeństwo stało się w obecnym czasie wyzwaniem dla wielu organizacji. Wiąże się to nie tylko ze znalezieniem odpowiednich rozwiązań technicznych, które uchronią organizację przed cyberzagrożeniami, ale to także duże wyzwanie kadrowe i kompetencyjne. Wyzwanie, które wymusza na firmach zupełnie nowe podejście do doskonalenia umiejętności pracowników, tak aby potrafili skutecznie zadbać o cyberbezpieczeństwo. W dzisiejszych czasach każda organizacja wykorzystuje narzędzia elektroniczne do komunikacji Klientami i kontrahentami czy pomiędzy pracownikami, a większości przypadków dostępność tych narzędzi jest kluczowa z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności, świadczenia usług czy produkcji. Kompleksowe usługi cyberbezpieczeństwa oferowane przez naszych doświadczonych specjalistów określą i zabezpieczą luki w infrastrukturze sieci Twojej firmy.

Usługi Cyberbezpieczeństwa w ramach oferty z zakresu bezpieczeństwa informacji:

  • Proponujemy szybkie i efektywne wdrożenie wymagań ustawy KSC (Krajowy System Cyberbezpieczeństwa).
  • Oferujemy implementację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, opartego na normie ISO 27001 oraz systemu zarządzania ciągłością działania na bazie ISO 22301.
  • Pomagamy stworzyć właściwe struktury organizacyjne, których celem jest zadbanie o odpowiednie bezpieczeństwo informatyczne, w tym odpowiedzialne za obsługę incydentów.
  • Wykonujemy oceny bezpieczeństwa oraz identyfikujemy i dokonujemy analizy potencjalnych źródeł zagrożenia, a także pomagamy je wyeliminować.

 

Dbamy również o utrzymanie świadomości na temat zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników naszych Klientów.

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa, zwiększamy wiedzę nt. wykorzystywania metod inżynierii społecznej. Dzięki odpowiednim szkoleniom w miejscu pracy, można podnieść świadomość zagrożenia i tego, jak ustrzec się przed manipulacją. W praktyce, sugerujemy naszym Klientom przeprowadzenie symulacji ataku phishingowego, przed rozpoczęciem szkoleń oraz po jego zakończeniu.

Wyniki szkoleń i testów przeprowadzonych przez Audytel pokazują, że takie podejście pozwala łatwo i obiektywnie ocenić efekty przeprowadzonych szkoleń oraz zmierzyć zmiany poziomu świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Doświadczenia firmy Audytel pokazują, że po przejściu kilku szkoleń  liczba osób z badanych grup, która otworzyła fałszywą stronę internetową zmalała o ok. 40%. Natomiast liczba pracowników, którzy wprowadzili swoje dane do formularza na fałszywej stronie zmniejszyła się ponad dwukrotnie.

Wykonywanie testów socjotechnicznych bazujących na inżynierii społecznej przed i po procesie szkoleniowym nie tylko pokazuje zmianę poziomu świadomości zagrożeń danej grupy pracowników, ale jest też dowodem skuteczności procesu szkoleniowego.