Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu:

 • Przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
 • Dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
 • Określenie możliwości i wybranie odpowiednich usprawnień.
 • Propozycje sposobu realizacji inwestycji oraz jej finansowania.

 

Obowiązkiem prawnym każdej firmy jest przeprowadzenie audytu energetycznego, jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniała ponad 250 osób.
 • Lub jej roczny obrót netto to 50 mln euro i więcej, a jednocześnie suma aktywów tego przedsiębiorstwa na koniec roku wynosi ponad 43 mln euro.

 

Przedsiębiorstwa, które wykonały audyt energetyczny w 2021 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, powinny przeprowadzić kolejny do 2025 roku.

Oferujemy profesjonalny audyt energetyczny przedsiębiorstwa, którego dokonują doświadczeni specjaliści z naszej firmy. Dysponujemy wysokimi kompetencjami w obszarze analizy danych, m.in. dotyczących energii. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom niezastąpioną pomoc we właściwym przeprowadzeniu wszystkich kroków badania, a także wspieramy wdrożenie odpowiednich zmian i kontrolę efektów.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dla firmy wzrost efektywności oraz znaczące oszczędności. Coraz częściej organizacje zwracają uwagę również na tzw. społeczną odpowiedzialność, więc chcą, aby ich działania były w jak najwyższym stopniu przyjazne dla otaczającego środowiska. Optymalizacja wykorzystania zasobów energetycznych jest jednym z takich kroków.

Kara za niewykonanie audytu energetycznego

Jeśli organizacja nie wypełni tego obowiązku prawnego, naraża się na sankcje pieniężne w wysokości do 5% obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

Podmioty zwolnione z obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

 • Organizacje posiadające system zarządzanie energią ISO 50001, które wykonały w ramach tego systemu obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem, które wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

Jakiego wsparcia oczekują Organizacje w zakresie audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

 • Poprawa systematyczności zbierania informacji niezbędnych do oceny energochłonności przedsiębiorstwa oraz danych potrzebnych do kontroli efektów po analizie.
 • Identyfikacja działań poprawiających efektywność energetyczną, czyli takich, które mogą zostać zaklasyfikowane do pozyskania wsparcia w formie białych certyfikatów.
 • Wykonanie całościowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyt efektywności energetycznej

Białe certyfikaty

 1. Przeprowadzenie kompleksowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, w kluczowych obszarach zużycia energii w Organizacji:
   • Procesów.
   • Budynków.
   • Transporcie.
 2. Wykonanie wymaganych lub rozszerzonych pomiarów szczegółowych ułatwiających identyfikację i wymiarowanie projektów i przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w Organizacji.
 3. Szczegółowe audyty energetyczne budynków w celu poprawy efektywności energetycznej np. poprzez wymiany lub modernizacje źródeł ciepła.
 4. Szczegółowe audyty specjalistyczne w obszarze efektywności energetycznej w transporcie, pod kątem:
   • Wymiany lub modernizacji floty pojazdów (w tym szynowych).
   • Wprowadzenia inicjatyw poprawiających efektywność energetyczną np. ecodriving.
 5. Wykonanie audytów efektowności energetycznej wraz z pełnym doradztwem przy procesie pozyskania białych certyfikatów.
 6. Wsparcie procesu inwestycyjnego dla przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną poprzez:
   • Definiowania projektu.
   • Przygotowania studium wykonalności.
   • Wsparcie formalno-prawne.
   • Wsparcie w doborze wykonawców i prowadzenia nadzoru.

Audyt efektywności energetycznej

Co zyskujesz dzięki audytowi energetycznemu?

  • Profesjonalne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa wsparcie przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
  • Kompletny przegląd rzeczywistych danych o zużyciu energii.
  • Identyfikację działań typu quick wins (łatwych i szybkich oszczędności energii).
  • Przygotowanie do wystąpienia o białe certyfikaty i inne formy dotacji, przydzielane w celu poprawy efektywności energetycznej.
  • Elastyczny model rozliczeń (success fee).

Realizacja audytu energetycznego w obszarze budynków i transportu

W ramach doświadczenia projektowego Audytel S.A. zrealizował ponad 80 audytów energetycznych dla Organizacji o różnych struktura zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła i innych mediów energetycznych. W ramach prac prowadzonych dla naszych Klientów wykonaliśmy:

  • Szczegółowe bilanse energetyczne procesów produkcyjnych wraz z pomiarami (branże metalurgiczne, hutnictwo, przetwórstwo spożywcze).
  • Analizy efektywności energetycznej budynków w lokalizacjach u przedstawicieli Klientów wraz z pomiarami wymaganymi do rekomendowania działań termomodernizacji.
  • Szczegółowe możliwości poprawy efektywności energetycznej w transporcie, np. modernizacja floty, wprowadzenie ecodriving (pojazdy drogowe, szynowe).

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 5050
  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.