Zakup energii elektrycznej i gazu

Naszym Klientom oferujemy wsparcie w zakresie:

 1. Kompleksowej obsługi procesu zakupowego energii elektrycznej i gazu dla klientów biznesowych (przygotowanie RFP, negocjacje umowy, nadzór nad kontraktem, raportowanie bieżące i monitoring rynku).
 2. Audytu elektroenergetycznego procesu rozliczeń faktur i umów w obszarze zakupu energii i dystrybucji wraz z raportem.
 3. Opracowania strategii energetycznej dla organizacji wraz z modelem wyznaczania ceny, taktyką zakupową i doborem produktów w wybranym okresie czasowym:
   • Kontrakty ze stałą ceną FIX PRICE, ceną wyznaczaną w oparciu o notowania Rynku Towarowego Terminowego (RTT), Rynku SPOT.
   • Zakupy realizowane poprzez model transzowy.
   • Kontrakty dla odbiorcy końcowego lub bez akcyzy i praw majątkowych.
   • Umowy Corporate Power Purchase Agreement (w ramach usługi Zielonej Transformacji dla Organizacji).
   • Wyznaczenie śladu węglowego (carbon footprint) dla obszarów energii elektrycznej i gazu ziemnego.
 4. Przeprowadzenia bezstronnego, rynkowego i audytowalnego procesu wyboru dostawcy (spółki obrotu, podmioty odpowiedzialne za bilansowanie (POB), agregator OZE).
 5. Udziału w procesie oceny ofert sprzedawców z rynku energetycznego i końcowych negocjacjach warunków dostawy energii elektrycznej i gazu.
 6. Udziału w negocjacjach i reklamacjach do OSD i sprzedawcy energii.
 7. Doradztwa długoterminowe i opieki konsultanta w zakresie bieżących działań z przedstawicielami sprzedawcy/OSD.
 8. Monitoringu rynku energii elektrycznej i gazu wraz ze wskazaniem obszarów kosztotwórczych:
   • Realizacja okresowa, w zależności od potrzeb.
   • Prognozowanie cen energii w zakresie short/long term.
 9. Realizacji pełnego outsourcingu rozliczeń energii elektrycznej, gazu i innych mediów energetycznych (w tym udostępnianie i wdrażanie narzędzi do obsługi rozliczeń mediów energetycznych), automatyzacja wczytywania dokumentów, cyfryzacja danych z faktur, walidacja, grupowanie, analiza, raportowanie, ewidencja niezgodności.
 10. Doradztwa dla Jednostek Samorządów Publicznych (JST) – w tym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia podstępowania zakupowego energii elektrycznej i gazu ziemnego w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Jakie są najczęstsze problemy naszych Klientów?

 1. Wysokie ceny energii, mające znaczący wpływ na rosnące koszty funkcjonowania.
 2. Niestabilność rynku, niestabilność planowania i prognozowania cen oraz budżetu.
 3. Brak kompetencji i doświadczenia w zakupach energii elektrycznej i gazu ziemnego.
 4. Brak doświadczenia w zakupach mediów energetycznych za pośrednictwem kontraktów transzowych, cen indeksowanych.
 5. Niewystarczające zasoby do obsługi procesu np. monitoringu danych rynkowych giełdowych, CO2.
 6. Trudności w prognozowaniu dalszych kroków w procesie zakupowym.
 7. Konieczność podejmowania szybkich decyzji pod presją czasu (np. dla Zarządu) bez odpowiedniego uzasadnienia rynkowego.

 

Co zyskujesz kupując energię elektryczną i gaz przy współpracy z Audytel

 • Wiedzę oraz umiejętności najlepszych specjalistów na rynku z obszaru energetyki.
 • Komfort wynikający z uporządkowania procesu zakupowego, minimalizacji ryzyka, opieki bieżącej konsultanta.
 • Przewidywalności w obszarze zarządzania kosztami energii w Organizacji.
 • Rynkowość, bezstronność i audytowalność prowadzenia procesu.
 • Oszczędność czasu, sprawne działanie i szybki efekt.

zakup energii

Przykład współpracy z Audytel

Doradztwo długoterminowe w zakupach energii elektrycznej dla klienta z rynku FMCG

Audytel S.A. jest strategicznym pratnerem dla Organizacji w zakresie zakupów energii elektrycznej. Klient z branży FMCG o zużyciu energii ok 40 GWh/rok otrzymuje stałe wsparcie w obszarze zakupów energii elektrycznej. Rolą Audytel S.A. jest opracowanie kompleksowej Strategii Energetycznej wraz z dokumentacją postępowania zakupowego oraz późniejszą opieką długoterminową w zakresie utrzymania modelu zakupowego u klienta.

Doradztwo strategiczne przy zakupach energii elektrycznej, w tym odnawialnej (OZE)

Audytel S.A. jest strategicznym partnerem dla Organizacji w zakresie zakupów energii elektrycznej. Klient z branży handlowo-usługowej o zużyciu energii przekraczającym 500 GWh/rok otrzymuje stałe wsparcie w obszarze zakupów energii elektrycznej. Rolą Audytel S.A. jest opracowanie kompleksowej Strategii Energetycznej wraz z dokumentacją postępowania zakupowego oraz późniejszą opieką długoterminową w zakresie utrzymania modelu zakupowego u klienta. Model zakupowy oparty jest o kontraktację transzową w oparciu o rynek terminowy towarowy lub rynek SPOT, w zależności od założeń wybranego okresu w realizacji Strategii. W ramach współpracy klient przystąpił do realizacji Zakupów Energii z OZE, w ramach kompleksowej Transformacji Energetycznej, w tym kontraktacji z zastosowaniem modelu cPPP. Rolą Audytel S.A. w procesie Transformacji jest bieżące komplesowe doradztwo Strategiczne w obszarze energetycznym, ekonomicznym, inżynierskim i prawnym dla przedstawicieli Zespołu Menadżera Energii, jak również najwyższego kierownictwa.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.