Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Dbałość o przestrzeganie wymogów prawnych i procedur w zakresie danych osobowych to nie tylko dobra praktyka, ale również i obowiązek wszystkich firm i instytucji. W wielu przypadkach  konieczne jest powołanie Inspektora Ochrony Danych, gdyż taki wymóg wynika z przepisów RODO. Coraz więcej firm decyduje się na powołanie tego specjalisty nie z grona własnych pracowników, lecz korzystając z usług wykwalifikowanych ekspertów w ramach outsourcingu funkcji IOD.

Przejęcie funkcji IOD

Audytel posiada wykwalifikowany zespół ekspertów, którzy od wielu lat zajmują się tematyką ochrony danych osobowych. Doświadczenia w różnych obszarach powiązanych z ochroną danych osobowych, takich jak bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem pozwalają nam na szersze i pełniejsze spojrzenie na tę problematykę oraz rekomendowanie klientowi optymalnych rozwiązań dostosowanych do wymogów prawnych i specyfiki procesów biznesowych występujących w danej organizacji.

Przejęcie Obowiązków IOD – Outsourcing

Profesjonalny Inspektor Ochrony Danych wykonuje  wszystkie zadania, jakie nakłada na niego RODO, w tym m.in.:

 1. Informowanie o obowiązkach spoczywających na mocy RODO i doradzanie  w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych dotyczących danych osobowych.
 3. Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Przeprowadzanie okresowych audytów zgodności z wymogami RODO oraz monitorowanie wdrożenia zaleceń poaudytowych.
 5. Stałe konsultacje w sprawie działań podejmowanych przez klienta w celu zapewnienia ich zgodności z RODO.
 6. Wsparcie w projektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w których należy uwzględnić wymagania RODO zgodnie z podejściem privacy by design i privacy by default.
 7. Wsparcie w sytuacji wystąpienia incydentu.
 8. Opracowywanie treści klauzul informacyjnych i zgód.
 9. Konsultacje umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Doradztwo w zakresie stosowania zabezpieczeń, w tym informatycznych.
 11. Aktualizacja dokumentacji z obszaru ochrony danych osobowych.
 12. Szkolenia pracowników i budowanie świadomości pracowników w zakresie ich obowiązków związanych z RODO.
 13. Wsparcie w kontaktach z osobami, których dane są przetwarzane.
 14. Wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym.

 

Gwarantujemy, że dedykowany konsultant pełniący obowiązki Inspektora Ochrony Danych w ramach outsourcingu będzie wypełniał swoje zadania z najwyższą starannością.

 

Co zyskujesz dzięki usłudze outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych

Korzystając z usługi Outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych zyskasz

 • Wsparcie eksperta, który posiada aktualną, gruntowną wiedzę oraz doświadczenie w stosowaniu przepisów ochrony danych osobowych.
 • Stały nadzór nad zgodnością stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Bieżące efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby Twojej organizacji.
 • Obniżenie kosztów w porównaniu z zatrudnieniem wykwalifikowanej osoby na etacie.

Portal wiedzy o RODO

Outsourcing IOD czyli przejęcie funkcji inspektora ochrony danych
Jesteś Inspektorem ochrony danych? Pracujesz w dziale IT lub Compliance? Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu przepisów RODO w swojej organizacji? Outsourcing IOD czyli przejęcie funkcji inspektora ochrony danych

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Przykładowe realizacje:

Outsourcing IOD w firmie z branży farmaceutycznej

Na zlecenie Klienta – firmy farmaceutycznej przetwarzającej dużą ilość danych wrażliwych –przejęliśmy funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Obok realizacji bieżących zadań kontrolnych i prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w imieniu Klienta prowadzimy korespondencję z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawie rejestracji zbiorów oraz skarg i zapytań wnoszonych w związku z przetwarzaniem danych przez Klienta.

Usługa swoim zakresem obejmuje również doradztwo w procesie zawierania umów powierzenia przetwarzania oraz prowadzenie szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych. W związku z dynamicznym rozwojem form opieki nad Klientami realizacja obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wymaga dokonywania analiz i opiniowania nowych inicjatyw, a następnie opracowywania pomocnych przy wdrożeniu dokumentów i procedur.

 

RODO RADAR

Jesteś Inspektorem ochrony danych? Pracujesz w dziale IT lub compliance? Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu przepisów RODO w swojej organizacji? Wejdź na rodoradar.pl >>

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Krzysztof Gołaszewski

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.