Analiza ryzyka w IT

W procesie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji jednym z ważniejszych elementów jest analiza ryzyka, którą można przeprowadzić na różnym poziomie szczegółowości. Wszystko zależy od krytyczności aktywów, stopnia podatności ,czy incydentów jakie miały miejsce w przeszłości działania firmy.

Analizę należy przeprowadzać regularnie dla obecnie funkcjonujących oraz nowych procesów. Analiza ryzyka to więcej niż obowiązek wymagany przez prawo (np. RODO, Rozporządzenie KRI, Rekomendacje KNF), gdyż jest to podejście dające wymierne korzyści dla Klienta. Dzięki dobrze przeprowadzonej i udoskonalanej analizie ryzyka mamy możliwość zaoszczędzania środków w tych obszarach, w których ryzyko jest mniejsze lub znikome. Analiza ryzyka pozwala przesunąć środki tam gdzie ryzyko, ze względu wzrost zagrożeń lub rozwój firmy wzrasta.

W naszym podejściu stosujemy metodykę mieszaną dającą naszym ekspertom możliwość określenia skutków ryzyka, jak i również poziomu jego akceptowalności lub braku.

Klasyfikacja ryzyka jest przeprowadzana na podstawie dwóch kryteriów:

 • Wpływu wystąpienia danego zdarzenia (jego skutków dla Klienta).
 • Potencjału ryzyka (prawdopodobieństwa materializacji danego zagrożenia).

Wyniki klasyfikacji ryzyka są Państwu dostarczane dla poszczególnych obszarów zarządzania. Odbywa się to dla każdego aktywa w procesie biznesowym, w którym zostało zidentyfikowane zagrożenie.

Analiza ryzyka dla każdego z obszarów powinna być aktualizowana, a proces szacowania ryzyka powinien być ciągły. Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Zmiany planów strategicznych.
 • Zmiany w organizacji, zmiany celów biznesowych i procesów, zmiany technologii.
 • Zidentyfikowane zagrożenia oraz zmiany prawa lub stosowanych regulacji.
 • Zmiany wynikające z umów.

 

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie opracowania metodyk i procedur oceny ryzyka oraz w zakresie przeprowadzania analiz w Państwa organizacji.

Co zyskujesz dzięki analizie ryzyka w IT

Decydując się na przeprowadzenie analizy ryzyka przez naszą firmę zyskujesz:

   • Zdefiniowanie metodyki analizy ryzyka.
   • Wsparcie w przeprowadzaniu analizy ryzyka (po raz pierwszy lub cyklicznie).
   • Określenie zasobów, które wykorzystuje Państwa Firma.
   • Określenie katalogu zagrożeń, które mogą wystąpić, identyfikując to z konkretnymi procesami działającymi w Państwa Firmie.
   • Przybliżoną ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia przy uwzględnieniu podatności, które mogą przyczynić się do urzeczywistnienia danego zagrożenia.
   • Przybliżoną ocenę wpływu danego zagrożenia na dany zasób.
   • Ustalenie indeksu ryzyka jako wypadkowej prawdopodobieństwa i wpływu.
   • Analizę stosowanych przez Państwa Firmę zabezpieczeń i zaproponowanie możliwej aktualizacji.
   • Zaproponowanie nowych i wymaganych zabezpieczeń, dostosowując je do wykonanej oceny ryzyka.
   • Zaproponowanie odpowiednich działań w celu redukcji ryzyka.
   • Przeprowadzenie warsztatów dla właścicieli biznesowych (uczymy jak szacować ryzyko).

Naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie podejścia opartego na ryzyku czerpiemy z długoletniej praktyki w przeprowadzaniu analiz ryzyka, obejmującej zakres bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania czy zarządzanie jakością.

Zapytaj o ofertę:

Wiesław Krawczyński

22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.