Transformacja cyfrowa

Cyfrowe miejsce pracy

Cyfrowe miejsce pracy (ang. Moder/Digital Workplace) to filozofia, która obejmuje realia tego, jak ludzie chcą pracować w dzisiejszym środowisku biznesowym oraz w jaki sposób rozwiązania cyfrowe w miejscu pracy umożliwiają taką aktywność.

Audytel wspiera Klientów we wprowadzeniu innowacji w obszarze współdziałania pracowników. Optymalizujemy procesy biznesowe oraz pracę grupową z wykorzystaniem narzędzi informatycznych poprzez następujące działania:

 • Wspieranie nowych podejść do rozwiązywania problemów.
 • Ujednolicenie komunikacji i praca grupowa wykorzystaniem platform takich jak MS Teams.
 • Poprawa doświadczeń pracowników.
 • Optymalizacja wydatków.
 • Promowanie produktywności, także poprzez automatyzację działań.
 • Uzupełnianie braków w umiejętnościach.

Automatyzacja procesów biznesowych

Nasze podejście do optymalizacji procesów biznesowych obejmuje przeprowadzenie następujących działań w organizacji klienta:

 • Analiza i kategoryzacja dla funkcjonujących w organizacji procesów.
 • Ocena potencjału prawnego i biznesowego transformacji.
 • Analiza architektury procesów oraz narzędzi IT wykorzystywanych w organizacji oraz budowa wizji.
 • Opracowanie „mapy drogowej” transformacji – kluczowe potrzeby organizacji wraz z koniecznymi zmianami operacyjnymi i prawnymi.
 • Analiza business case – potencjalnych korzyści biznesowych wynikających z realizacji zaplanowanych zmian.
 • Wdrożenie rozwiązań, którzy w pełni, ale i efektywnie kosztowo odpowiedzą na wcześniej zidentyfikowane potrzeby – m.in. z wykorzystaniem narzędzi takich jak Power Automate oraz Power BI.
 • Edukacja pracowników i wykorzystanie najlepszych praktyk.

Co zyskujesz dzięki transformacji cyfrowej

 • Oszczędność pieniędzy – zmniejszenie kosztów w wyniku przeniesienia procesów do sfery cyfrowej.
 • Oszczędność czasu – skrócenie realizacji procesów biznesowych.
 • Zwiększenie efektywności – lepsza praca grupowa oraz bardziej efektywna komunikacji.
 • Ograniczenie błędów – wprowadzanie danych w postaci cyfrowej zmniejsza prawdopodobieństwo, że informacje zostaną nieprawidłowo wprowadzone lub przetworzone.
 • Koncentracja na Kliencie – czas spędzony na powtarzalnych działaniach powoduje, że pracownicy poświęcają mniej czasu np. na obsługę klienta i ich satysfakcję. Zastosowanie w organizacji procesów cyfrowych ułatwia współpracę zarówno z klientami, jak i współpracownikami oraz pozwoli zautomatyzować rutynowe zadania.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne – możliwość wprowadzenia rozwiązań ograniczających bezpośrednie interakcje, co zwiększa bezpieczeństwo bez utraty wydajności.
 • Wizerunek – firmy cyfrowe postrzegane są jako nowoczesne.

Transformacja cyfrowa

Case study

Wdrożenie rozwiązania Data as a Service

Dla Klienta, którym był ogólnopolska firma usługowa, opracowaliśmy narzędzia do automatyzacji procesu prognozowania sprzedaży oraz do wizualizacji danych. Projekt obejmował zebranie wymagań dla docelowego procesu, opracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających modelowanie i wizualizację danych, wytworzenie dokumentacji oraz przeszkolenie pracowników. Klient otrzymał środowisko, w którym proces modelowania został w większości zautomatyzowany, co wyraźnie zmniejszyło liczbę błędów oraz zwiększona została precyzja prognozowania.

Doradztwo związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz usług zaufania

Dla wiodącej instytucji finansowej w wykonaliśmy analizę możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego oraz usług zaufania w kontaktach z klientami oraz partnerami biznesowymi. W zakresie projektu było m.in. przygotowania instrukcji wewnętrznej dotyczącej składania oraz weryfikacji autentyczności i ważności podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych oraz elektronicznych znaczników czasu. Przygotowaliśmy poradnik skierowany dla klientów i kontrahentów, określający formę, wymagania techniczne dokumentów podpisywanych podpisem elektronicznym. Projekt obejmował także doradztwo w zakresie dostępnych rozwiązań w zakresie składania i weryfikacji podpisu elektronicznego.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

+48 22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.