Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci

Usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa i segmentacji sieci

W dobie powszechnej informatyzacji bezpieczeństwo kluczowych zasobów oraz danych jest niezwykle istotne.  

Ochrona na wysokim poziomie wszystkich zasobów jest kosztowna i nie zawsze możliwa. Stąd każda organizacja powinna dokonać klasyfikacji posiadanych przez siebie zasobów w zależności od ich ważności dla jej funkcjonowania. Najważniejsze zasoby powinny być chronione lepiej, przy pomocy często droższych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Natomiast mniej istotne zasoby mogą być chronione przy pomocy prostszych i tańszych środków.

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z podziałem zasobów na klasy ważności jest podział sieci na strefy lub segmenty. Należy zadbać aby zasoby krytyczne, wymagające lepszej ochrony znajdowały się w odrębnych segmentach sieci od zasobów mniej krytycznych.

Segmentacja sieci, to istotny element bezpieczeństwa każdej organizacji. Segmentacji możemy dokonać stosując urządzenia fizyczne lub programowe. Największą pewność zastosowanej separacji zapewnia Dioda danych (ang. Data diode). Dioda tworzy jednokierunkowy tunel, który kontroluje i ogranicza fizycznie komunikację pomiędzy różnymi segmentami sieci. Zapewnia izolowany, jednokierunkowy transfer danych w taki sposób, że żadne informacje sieciowe w jednym segmencie sieci nie są ujawniane w drugim. Dioda tworzy pełną galwaniczną  izolację między segmentami  sieciowymi, a tym samym przesyła dane bez ujawniania danych nadawcy do mniej zaufanej sieci oraz zapewnia pełną ochronę przed komunikacją w przeciwnym kierunku.

Diody danych od wielu lat z powodzeniem stosowane są w elektrowniach atomowych, a także do celów zabezpieczenia sieci wojskowych. Wraz ze spadkiem cen coraz częściej są stosowane także w innych przedsiębiorstwach, w szczególności tam gdzie wymagana jest separacja sieci OT/IT.

W ramach naszych usług oferujemy opracowania analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe związane z segmentacją Państwa sieci. W zależności od krytyczności Państwa zasobów tworzymy rekomendowane rozwiązania bezpieczeństwa poczynając od prostych urządzeń typu zapora sieciowa (ang. firewall), a na diodach danych kończąc.

Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie nabywania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Znajomość rynku dostawców rozwiązań oraz posługiwanie się najlepszymi praktykami, w zakresie zarządzania procesem nabywania przekładają się na wymierne korzyści dla naszych Klientów.

Nasze usługi doradcze w tym zakresie obejmują między innymi:

 • Analizę potrzeb Klienta.
 • Analizę uwarunkowań technicznych i biznesowych.
 • Analizę rynku potencjalnych dostawców.
 • Wstępną kalkulację wartości projektu.
 • Określenie przedmiotu zamówienia.
 • Określenie warunków dostawy i wdrożenia.
 • Przygotowanie dokumentacji zakupowej (w tym SIWZ dla postępowań PZP).
 • Wsparcie w prowadzeniu postępowania.

Doradztwo bezpieczeństwa sieci

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Wiesław Krawczyński

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.