Cyfrowy Powiat

W ramach realizacji projektu Cyfrowy Powiat każdy powiat, która otrzyma dofinasowanie zobowiązana jest do przeprowadzenia technicznej Diagnozy Cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi  w dokumentacji konkursowej. W ramach wydatków podlegających refundacji możliwe jest:

 • Wykonanie obowiązkowej Diagnozy Cyberbezpieczeństwa.
 • Wykonanie testów bezpieczeństwa systemów informatycznych Gminy.
 • Szkolenia elearningowe z cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informatycznego.
 • Przeprowadzenie badania świadomości zagrożeń cyberbezpieczeństwa wśród pracowników gminy (testy socjotechniczne).

 

Realizowana przez ekspertów firmy Audytel S.A. Diagnoza Cyberbezpieczeństwa  jest w pełni zgodna z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konkursowej.  Nasi  audytorzy i konsultanci  posiadają liczne certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje,  w tym także te wymienione w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu dla jednostek administracji publicznej i samorządowej (np. CISA, ISO 27001, CRISC).

 

Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie, co pozwala nam sprawdzić czy Powiat posiada wymaganą odporność na zagrożenia związane z przetwarzaniem danych i stosuje zabezpieczenia wymagane nie tylko przez polskie i unijne przepisy.  W przypadku zdiagnozowania luk lub słabych punktów w zabezpieczeniach, nasi konsultanci pomogą w dobrze odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych podnoszących ogólny poziom bezpieczeństwa.

 

Co zyskujesz dzięki programowi Cyfrowy Powiat

Poza zabezpieczeniami technicznymi jak firewalle, systemy DLP, IDS czy IPS, niezmiernie istotne jest podnoszenie świadomości zagrożeń oraz wiedzy i umiejętności wśród pracowników powiatu. Oferujemy szkolenia stacjonarne oraz w formule e-learning z cyberbezpieczeństwa oraz z bezpieczeństwa informacji. Szkolenia w pakiecie z testami socjotechnicznymi stanowią doskonałe narzędzia zapewniające podnoszenie świadomości pracowników. Realizowane przez nas badania stanowią doskonały miernik oceny skuteczności przeprowadzonych szkoleń.

Realizując powyżej wskazane usługi wypełniają Państwo obowiązki nałożone na Powiat przez obowiązujące w Polsce prawo tj.:

 • Ustawę o ochronie danych osobowych.
 • Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).
 • Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności.

Cyfrowy Powiat

Zapytaj o ofertę:

Wiesław Krawczyński

22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.