Wdrożenie Dyrektywy NIS2

24 kwietnia bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego obowiązków wynikających  z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (tzw. Dyrektywy NIS 2).

Dyrektywa NIS2 to unijna regulacja, która zastępuje i rozszerza poprzednią dyrektywę NIS (Network and Information Systems). Jej głównym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa sieci oraz systemów informacyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. NIS2 wprowadza szerszy zakres wymagań i obejmuje więcej sektorów niż jej poprzedniczka, w tym dostawców usług cyfrowych, sektory energetyczne, transportowe, zdrowotne, producentów maszyn i urządzeń firmy przemysłu spożywczego oraz wiele innych kluczowych dla infrastruktury i gospodarki sektorów.

Dotyczy przede wszystkim podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób oraz posiadających roczny obrót lub roczną suma bilansową przekraczającą 10 mln euro. Jest przewidzianych jednak wiele wyjątków od tej zasady. Przykładowo, Dyrektywie podlegają wszystkie podmioty publiczne. Do stosowania nowej dyrektywy będą zobowiązane również mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, które spełnią kryteria wskazujące na ich kluczową rolę dla państwa, społeczeństwa lub gospodarki. W związku z tym należy bliżej zapoznać się z nią, aby nie narazić się na kary przewidziane za brak jej wdrożenia.

Dyrektywa  nakłada na przedsiębiorstwa i organizacje obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie ich systemów przed ryzykiem cybernetycznym. Ponadto wymaga od nich zgłaszania istotnych incydentów bezpieczeństwa do krajowych organów nadzorczych.

Dlaczego warto skorzystać z usługi doradztwa Audytel przy wdrożeniu NIS2?

 • Zapewnienie zgodności z przepisami. Dyrektywa NIS2 wprowadza szereg szczegółowych i często skomplikowanych wymogów, które mają na celu wzmocnienie odporności infrastruktury krytycznej na cyberataki. Audytel posiada dogłębną wiedzę na temat tych przepisów oraz doświadczenie w ich efektywnym wdrażaniu. Posiadamy doświadczonych i wykwalifikowanych prawników, specjalistów compliance oraz ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu możemy szybko i skutecznie przeprowadzić Twoją organizację przez proces dostosowania się do nowych wymagań, minimalizując ryzyko błędów i potencjalnych sankcji za niezgodność.
 • Optymalizacja kosztów.Niewłaściwe zarządzanie procesem wdrażania zmian regulacyjnych może prowadzić do nadmiernych wydatków. Usługi doradcze nie tylko pomagają identyfikować najbardziej krytyczne obszary wymagające uwagi, ale także pozwalają na skuteczne zarządzanie zasobami i czasem, co z kolei przekłada się na optymalizację kosztów. Specjaliści mogą również doradzić w wyborze technologii i metod, które zapewnią najlepszy stosunek ceny do wartości, unikając przy tym niepotrzebnych lub redundancji inwestycji.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego. Przejrzysta i dobrze zorganizowana struktura cyberbezpieczeństwa jest kluczowa dla ochrony przed rosnącymi zagrożeniami informatycznymi. Profesjonalne doradztwo w tym zakresie pomaga w identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach, a także w opracowaniu strategii, które wzmacniają infrastrukturę IT przed atakami zewnętrznymi. Dzięki temu, organizacje nie tylko spełniają wymogi prawne, ale również realnie zwiększają swoje bezpieczeństwo operacyjne. Poziom bezpieczeństwa naszych klientów mierzymy za pomocą między innymi testów podatności, testów penetracyjnych oraz innych działań wymienionych w Dyrektywie, oraz normach i przepisach szczegółowych.
 • Korzyści biznesowe. Wdrożenie dyrektywy NIS2 buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych, którzy coraz częściej oczekują od firm stosowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa cyfrowego. Jak wiemy, zaufanie jest niezbędne w utrzymaniu i rozwijaniu relacji biznesowych, zwłaszcza w sektorach, gdzie ochrona danych jest szczególnie wrażliwa. Firmy, które wykazują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i zgodnością z obowiązującymi przepisami, często są postrzegane jako bardziej wiarygodne i stabilne, co może przyciągnąć nowych klientów. W rezultacie wdrożenie nowej regulacji prowadzić do lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Audytel jako firma specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie dysponują zespołami ekspertów z bogatym doświadczeniem w branży. Nasi eksperci posiadają gruntowną wiedzę popartą międzynarodowymi certyfikatami, w tym między innymi: Audytor wiodący ISO 27001, audytor ISO 22301, CISSP, CISA czy CEH. Korzystając z naszych usług, masz dostęp do specjalistycznej wiedzy, która jest niezbędna do efektywnego zarządzania ryzykiem i zabezpieczeniami. Ekspertyzy te obejmują najnowsze praktyki, technologie oraz metodologie, które mogą znacząco przyczynić się do wzrostu ogólnej cyberodporności organizacji.
 • Rozwój kompetencji. Szkolenia oferowane przez Audytel w formie e-learningowej czy też prowadzone przez ekspertów pomagają w podnoszeniu świadomości i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Potrzeby szkoleniowe oraz efektywność naszych szkoleń mierzymy za pomocą prowadzonych testów socjotechnicznych.

Dzięki naszym usługom możesz skupić się na głównych działalnościach swojej firmy, mając pewność, że aspekty związane z cyberbezpieczeństwem są profesjonalnie zarządzane i zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi. Naszym celem jest zapewnienie, że każda współpracująca z nami organizacja nie tylko spełnia wymogi NIS2, ale również wykorzystuje te standardy do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i odporności na cyberzagrożenia.

NIS2

 

Jak wygląda proces wdrożenia?

W naszym podejściu proces dostosowania  klienta do wymagań Dyrektywy składa się z następujących etapów:

 • Weryfikacja podmiotowa
 • Audyt zerowy (luki) zgodności z NIS2
 • Uzgodnienie zakresu wdrożenia
 • Analiza wyników testów i ocena ryzyka
 • Opracowanie dokumentacji wymaganej w NIS2
 • Szkolenia oraz warsztaty wdrożeniowe
 • Doradztwo przy wdrożeniu zabezpieczeń technicznych
 • Okresowe testy bezpieczeństwa oraz audyty

Jak Wspieramy Firmy w Zapewnieniu Zgodności z NIS2?

Audytel oferuje kompleksowe wsparcie dla organizacji dążących do zapewnienia zgodności z wymogami Dyrektywy NIS2. Rozumiemy, że przepisy te mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla dużych spółek o złożonych strukturach operacyjnych. Dlatego skoncentrowaliśmy nasze usługi na dostarczeniu skutecznych rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb każdej organizacji. Nasze wsparcie obejmuje:

Audyt zerowy (luki) i ocenę zgodności organizacji z regulacją NIS2. W trakcie prac identyfikujemy obszary wymagające dostosowań w celu spełnienia wymogów Dyrektywy. Po wykonaniu oceny zgodności omawiamy z klientem zakres wdrożenia.  Opracowujemy plany działania, które obejmują zarówno strategie, polityki oraz plany postepowania. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz konsultacyjne w implementacji niezbędnych zmian.

Zarządzanie Ryzykiem i Audyty Bezpieczeństwa: Wprowadzamy procesy zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa, aby upewnić się, że organizacja nie tylko osiągnęła zgodność z NIS2, ale również utrzymuje i ulepsza swoje środki bezpieczeństwa na bieżąco.

Organizujemy szkolenia dla pracowników na wszystkich poziomach organizacji, aby zwiększyć świadomość zagrożeń cybernetycznych i zrozumienie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji. Oferujemy stałe wsparcie oraz testowanie systemów, co pozwala na bieżąco identyfikować i reagować na nowe zagrożenia, a także zapewnia ciągłą zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Wiesław Krawczyński

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.