E-learning RODO

Zawsze aktualne szkolenia RODO dla Twoich pracowników

Chciałbyś na bieżąco szkolić nowych pracowników w swojej organizacji? Masz problem z zebraniem grupy pracowników w jednym miejscu i jednym czasie? Chcesz regularnie podnosić świadomość swoich pracowników w zakresie ochrony danych osobowych? Nie masz platformy do e-szkoleń? Chcesz w krótkim czasie przeszkolić wielu pracowników? Zapytaj o nasze szkolenia oraz formułę ich udostępniania. Pozwól swojej organizacji funkcjonować zgodnie z RODO.

Plan szkolenia – E-learning RODO:

 1. Podstawowe pojęcia i informacje.
 2. Kary i odpowiedzialność obowiązujące w RODO.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych (celowość, czasowość i adekwatność).
 5. Zgoda i obowiązek informacyjny.
 6. Prawa osób, których dane są przetwarzane oraz zasady ich obsługi.
 7. Zasady wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi (powierzanie przetwarzania, udostępnianie).
 8. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne – praktyczne porady dla pracownika.
 9. Postępowanie w przypadku incydentu ochrony danych osobowych.

Szkolenie e-learningowe z ochrony danych osobowych

W pakiecie możesz otrzymać:

 • Test wiedzy RODO.
 • Zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Tygodniowe raporty z informacją o przeszkolonych pracownikach.
 • Spersonalizowany materiał szkoleniowy (identyfikacja wizualna oraz dostosowanie treści).
 • Szkolenie w formacie html, Scorm lub PowerPoint wraz z lektorem do samodzielnego zaimplementowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy.

e-learning rodo Warszawa

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Gołaszewski

662 050 131

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.