Inspektor Ochrony Danych – wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w organizacji WEBINAR 14.03.2024

Wyślij link znajomemu

Zapraszamy na webinar Inspektor Ochrony Danych – wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w organizacji.

W dobie dynamicznego rozwoju technologii oraz coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD) staje się niezwykle istotnym elementem w zapewnianiu bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Podczas webinaru omówione zostaną rola i zadania IOD w kontekście jego relacji z administratorem danych oraz wskazane zostanie jak zadania IOD wpływają na skuteczną ochronę danych w organizacji. Uczestnictwo w webinarze pomoże Państwu lepiej zrozumieć jak można lepiej zadbać o dane osobowe pracowników, klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Pomocne we właściwym kształtowaniu zadań, roli i pozycji Inspektora Ochrony Danych są wyniki badań przeprowadzonych przez Europejską Radę Ochrony Danych, z których rekomendacje zostaną Państwu przedstawione. Zostaną Państwu również zaprezentowane wyniki sprawozdania Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat badania kluczowych obowiązków administratorów w zakresie zapewnienia prawidłowego wykonywania funkcji IOD.


Data:
Czwartek, 14 Marca 2024 r., godz. 11:00-12:30
Agenda:

 • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
 • Pozycja Inspektora Ochrony Danych.
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych.
 • Wnioski i rekomendacje dotyczące IOD wynikające z prac UODO i EROD.
 • Prelegent:

  Krzysztof Gołaszewski

  — Doświadczony menedżer z praktyką zdobytą w centralnej administracji państwowej oraz w dużych spółkach akcyjnych w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym i bankowym.
  Jest ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych, ładu korporacyjnego, zarządzania procesowego, audytu, compliance i etyki biznesu.
  Jest certyfikowanym oficerem compliance, posiada certyfikat PRINCE-2. Uczestniczył w procesach dostosowania organizacji do RODO, audytach zgodności z prawem ochrony danych osobowych, przygotowywaniach dokumentacji wdrożeniowych, opiniowania umów oraz opiniowania projektów aktów prawnych z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wyróżnia się biegłością w tworzeniu dokumentacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych.