Konferencja PIIT „Telekomunikacja ponad podziałami”

Wyślij link znajomemu

„Separacja funkcjonalna TP może przynieść duże korzyści, przede wszystkim dla konsumentów, ale jest związana z różnego rodzaju ryzykami oraz dużymi kosztami”

Na konferencji PIIT w dniu 7.04.2009 Audytel przedstawił wyniki pierwszej niezależnej analizy kosztów i korzyści wdrożenia Karty Równoważności Dostępu zaproponowanej przez Telekomunikację Polską. Analiza ta wykazała, że z punktu widzenia bilansu dobrobytu społecznego wdrożenie tego projektu jest bardziej opłacalne od separacji funkcjonalnej TP rozważanej przez UKE.

„Separacja funkcjonalna jest drogim eksperymentem na żywym organizmie rynku” powiedział Emil Konarzewski, Partner Zarządzający Audytela. „Zastosowanie tego środka regulacyjnego może przynieść duże korzyści, przede wszystkim dla konsumentów, ale jest związane z różnego rodzaju ryzykami i dużymi kosztami. Dlatego też warto wziąć poważnie pod uwagę scenariusz alternatywny zaproponowany przez TP, tym bardziej, że według naszych szacunków całkowity poziom korzyści dla konsumentów jest w tym wypadku niewiele mniejszy, natomiast będą one osiągane znacznie szybciej.”

Uwzględniając w bilansie dobrobytu koszty i korzyści nie tylko konsumentów, ale także operatorów i Skarbu Państwa, Karta Równoważności okazuje się bardziej opłacalna od separacji funkcjonalnej. Różnica w bilansie dobrobytu na korzyść Karty staje wyraźna, z powodu uwzględnienia ryzyka opóźnień, jakie łączą się z dwoma rozważanymi scenariuszami. Ze względu na ryzyka prawne związane z separacją funkcjonalną, wartość oczekiwana bilansu dobrobytu tego scenariusza bardzo maleje (do 267 mln zł), natomiast w przypadku Karty Równoważności pozostaje na wysokim poziomie – 815 mln zł.

„Separacja funkcjonalna TP może przynieść duże korzyści, przede wszystkim dla konsumentów, ale jest związana z różnego rodzaju ryzykami oraz dużymi kosztami”