Mapowanie procesów biznesowych

Wyślij link znajomemu

Klientem jest firma posiadająca kilka oddziałów na terenie kraju i rozwiniętą infrastrukturę logistyczną zarówno własną jak i przy wykorzystaniu firm zewnętrznych. Firma zamierza wdrożyć nowoczesne, zintegrowane oprogramowanie.

Konsultanci Audytel zaproponowali sporządzenie mapy procesów głównych oraz towarzyszących im procesów pomocniczych (mapowanie w poprzek struktury organizacyjnej -> po procesie) w oparciu o metodykę ASAP. Mapy sporządzane były na podstawie informacji uzyskiwanych podczas wywiadów krzyżowych z
bezpośrednimi uczestnikami procesów oraz kadrą kierowniczą. W celu weryfikacji otrzymanych danych, eliminacji błędów w przebiegu procesu oraz zbudowania docelowej mapy procesowej powołano mieszany zespół projektowy.

W dalszej części realizacji projektu Konsultanci Audytela przygotowali wytyczne do wdrożenia oprogramowania, przeprowadzili proces wyboru dostawcy oprogramowania (RFP); nadzorowali w imieniu Klienta wdrożenie.

Korzyści dla Klienta:
• Dzięki przyjętej metodyce pracy opisano procesy istniejące, wskazano „wąskie gardła”, niedomagania systemowe i organizacyjne, co umożliwiło poprawienie przebiegu procesu i stworzenie modelu docelowego. Oprogramowanie było budowane według mapy procesów docelowych (zmodyfikowanych), a nie zastanych.
• Dostawca systemu informatycznego otrzymał bardzo szczegółowe wytyczne do wdrożenia oprogramowania „uszytego na miare”. Takie postepowanie uchroniło firme
przed kosztownymi modyfikacjami powdrożeniowymi.
• Cały proces wdrożenia był na bieżąco monitorowany przez konsultantów Audytel, dzieki czemu możliwe było
ograniczenie personelu Klienta bezpośrednio zaangażowanego w projekt.