Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych. Zagadnienia praktyczne. WEBINAR 14.12.2023

Wyślij link znajomemu

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się w ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Obowiązkiem administratora lub podmiotu przetwarzającego jest oszacowanie tego ryzyka, a jednym ze sposobów na to jest dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych.

Zgodnie z RODO, prawdopodobieństwo i powagę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, należy określić poprzez odniesienie się do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych. Ryzyko zaś należy oszacować na podstawie obiektywnej oceny, w ramach której stwierdza się, czy z operacjami przetwarzania danych wiąże się ryzyko lub wysokie ryzyko.

O tych zagadnieniach będzie mowa podczas najbliższego webinaru poświęconego problematyce sporządzania DPIA oraz roli Inspektora Ochrony Danych w tym procesie.Data:
Czwartek, 14 grudnia 2023r., 11:00-12:30

Prelegent:

Jarosław W. Mrożek

Radca prawny, konsultant ds. ochrony danych osobowych w Audytel S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych oraz polskich i międzynarodowych spółkach. Doradzał podmiotom z branży produkcyjnej, handlowej, turystycznej i budowlanej.

Aktualnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz koordynatora ochrony danych w kilku spółkach oraz innych podmiotach. Jest autorem artykułów branżowych oraz uczestnikiem licznych wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych, procedurom ISO, cyberbezpieczeństwu, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Posiada praktyczną znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych, tworzenia dokumentacji zgodnej z RODO, wdrażania projektów związanych z ochroną danych osobowych, sporządzania umów powierzenia, prowadzenia warsztatów i szkoleń z zakresu RODO. Posługuje się biegle jęz. angielskim i francuskim.