Raport Data Center w Polsce – edycja 2024

Pandemia i wojna na Ukrainie odciskają swoje piętno na polskim rynku usług centrów danych.

Najnowszy raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian oraz analizą ryzyk długofalowych będących konsekwencją wydarzeń o zasięgu globalnym: pandemią SARS CoV2 oraz wojną na Ukrainie. Opisuje także, jak usługodawcy radzą sobie z regulacjami wpływającymi na ograniczenie śladu środowiskowego (ESG) oraz zaadresowanie zagadnień cyberbezpieczeństwa (NIS2, DORA).


Adresaci raportu:

Raport Data Center w wersji podstawowej jest skierowany do klientów biznesowych korzystających bądź chcących skorzystać z usług data center. Opracowanie jest dostępne również w wersji z rozszerzeniem analitycznym dostosowanym do potrzeb usługodawców.


Zawartość raportu:

 

Wprowadzenie

 1. Wojna na Ukrainie – analiza ryzyk dla polskiego rynku data center.
 2. Wpływ regulacji NIS2, DORA i ESG na rynek.
 3. Wnioski dla operatorów data center.
 4. Wnioski dla klientów data center.

 

Łańcuch wartości w usługach data center

 1. Usługi kolokacji.
 2. Udostępnianie sprzętu, platform i aplikacji.
 3. Realizacja usług BCP i Centrum Zapasowego Przetwarzania Danych.
 4. Usługi dodatkowe.

 

Charakterystyka podaży usług data center w Polsce

 1. Powierzchnie obiektów.
 2. Przydziały mocy.
 3. Podstawowe zabezpieczenia i udogodnienia.
 4. Dostępność łączy telekomunikacyjnych.
 5. Dostępność różnych kategorii usług dodanych.

 

Ceny i trendy cenowe

 1. Benchmark cen listowych standardowych usług kolokacyjnych.
 2. Czynniki wpływające na poziom i polityka rabatowa dostawców.
 3. Trendy cenowe.

 

Charakterystyki 20 głównych graczy na polskim rynku usług data center

 1. Opis dostawcy.
 2. Infrastruktura.
 3. Dostępne usługi i rozwiązania towarzyszące.
 4. Oferta produktowa i przykładowe ceny.
 5. Słabe i mocne strony oferty (w tym zwłaszcza obiektów kolokacyjnych).

 


Raport dostępny jest również w wersji rozszerzonej, która zawiera dodatkowo:

 • Analizę rozwoju rynku usług data center w Polsce w latach 2019-2023 oraz prognozę do roku 2028.
 • Analizę zapotrzebowania na kolokację w poszczególnych branżach i segmentach odbiorców.
 • Charakterystykę prawdopodobnych klientów na usługi kolokacji  w okresie 36 miesięcy.

 

Pozostałe informacje:
Wersja językowa: polska
Format: treść raportu w formacie .pdf
Dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie .xls

Najnowszy Raport Centrów Danych w Polsce 2024 będziemy wysyłać już w kwietniu 2024 na podany w zamówieniu adres e-mail.

Centra Danych w Polsce 2022

Korzyści:

  • Źródło obiektywnej wiedzy o rynku data center – firma Audytel, będąc neutralną wobec dostawców publikuje rzetelne dane o rynku oraz propaguje najlepsze praktyki nabywania.
  • Pomoc w określeniu budżetu – dzięki informacjom o cenach i podaży usług towarzyszących możliwe jest wstępne oszacowanie budżetu oraz dostępności usług o zadanych parametrach.
  • Wskazówki do skrócenia czasu wdrożenia – raport dostarcza informacji, które pozwolą ograniczyć do minimum czas wdrożenia migracji infrastruktury IT do usługowego data center.

Zapytaj o ofertę:

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.