Redukcja emisji z zakresu 3 – Prawdziwe wyzwanie strategii dekarbonizacyjnej

Wyślij link znajomemu

Emisje z zakresu 3 są emisjami pośrednimi i często stanowią większość emisji korporacyjnych. (szacuje się że zwykle 70-80% wszystkich emisji).

dekarbonizacja w firmie

Ograniczenie emisji z zakresu 3 jest poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, ponieważ ich pośredni charakter oznacza, że ich ilościowe określenie i ocena zmian jest trudna. Wraz ze wzrostem świadomości znaczenie emisji z zakresu 3 rośnie coraz więcej firm włącza je do swoich celów klimatycznych.

Część  firm stoi już w obowiązku raportowania tego wskaźnika i jest to dla organizacji nie lada wyzwanie. Konieczne jest aby przedsiębiorstwo z celem opartym na podstawach naukowych (SBT) zatwierdzonym w ramach inicjatywy na rzecz celów opartych na nauce (SBTi) zajęło się emisjami z zakresu 3, jeżeli ich łączna wartość wynosi co najmniej 40% emisji z zakresu 1 i 2.

Istnieje wiele rodzajów emisji z zakresu 3. Na niektóre rodzaje mają wpływ bezpośrednie działania firmy, podczas gdy na inne nie. Niektóre rodzaje emisji pochodzą z łańcucha dostaw firmy, podczas gdy inne są na dalszych etapach łańcucha po sprzedaży produktu lub usługi. Niektóre rodzaje można bezpośrednio określić ilościowo przy użyciu danych wytwarzanych przez firmę, podczas gdy inne rodzaje są trudne do oszacowania przy użyciu jakichkolwiek dowodów, do których firma ma dostęp. Warto jednak pamiętać o datach granicznych, ciągu 3 lat od publikacji pierwszych ujawnień niefinansowych wymagane będzie przedstawienie kalkulacji i publikacja danych na temat śladu węglowego w zakresie 3 – w pełnym wymiarze.

redukcja emisji

Jak rozpocząć proces dekarbonizacji w firmie?

  • Przeprowadź inwentaryzację śladu węglowego we wszystkich 3 zakresach, najlepiej na kilka lat wstecz jeśli są pełne dane.
  • Przeprowadź audyt efektywności energetycznej jeśli nie był wykonywany.
  • Wyznacz rok bazowy na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji.
  • Ustanow proceduyr monitorowania emisji i procesów wpływających na ślad węglowy. Uwzględnij wymagania należytej staranności.
  • Wykonaj analiza przeprowadzonego audytu i inwentaryzacji – wyznaczenie krótkoterminowych celów SBT.
  • Wykonaj analizę scenariuszową zabezpieczenia profilu zapotrzebowania na energię elektryczną, uwzględniającego działania realizującego cele dekarbonizacji.
  • Wyznacz długoterminowe cele Net-zero SBT.
  • Opracuj polityki dla dostawców i wejście w dialog z interesariuszami w łańcuchu wartości.
  • Zajmij się wdrozeniem i ewaluacją strategii dekarbonizacyjnej i jej ewentualną modyfikacją w wypadku poważnych zmian prawnych, rynkowych lub organizacyjnych.
Autor: Małgorzata Anoszczenko