RODO w HR SZKOLENIE 06.02.2020

Wyślij link znajomemu

Procesy HR-owe są narażone na ciągłe modyfikacje spowodowane zmianami przepisów prawa, ich interpretacji oraz transformacją samych procesów i narzędzi w nich stosowanych. 

Znaczna część pytań, jakie otrzymują Inspektorzy Ochrony Danych czy działy prawne pochodzi właśnie z działów HR. Bazując na pytaniach i wątpliwościach naszych klientów stworzyliśmy program szkolenia dedykowanego dla osób zaangażowanych w procesy HR.

Na szkoleniu odpowiemy między innymi na pytania:

   • W jaki sposób pracodawca może zweryfikować kandydata w procesie rekrutacji?
   • Czy można stosować testy psychologiczne podczas rekrutacji i dla pracowników już pracujących w organizacji?
   • Jaki zakres danych pracownika może przechowywać pracodawca?
   • Kiedy i jakie dane członków rodziny może przechowywać pracodawca?
   • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać zdjęcia pracowników (np. na identyfikatorach, www, w Intranecie)?
   • Ewidencjonowanie czasu pracy pracownika, czy listy obecności pracowników mogą być ogólnie dostępne?
   • Jak monitorować pracowników (monitoring wizyjny, poczta elektroniczna, GPS)?

Program szkolenia:

1. W jakim zakresie RODO wpłynęło na rekrutację, w poszczególnych jej obszarach:

 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, rekrutacje spontaniczne.
 • Korzystanie z agencji rekrutacyjnych.
 • Programy rekomendacji pracowniczych.
 • Wykonywanie testów psychologicznych.
 • Background screening.

2. Co mówi RODO o danych pracowników w trakcie zatrudnienia?

 • Zakres danych pracownika (medycyna pracy, BHP, kontrole trzeźwości, ZFŚS, PPK).Współpraca ze związkami zawodowymi.
 • Zgoda pracownika jako podstawa przetwarzania danych pracownika.
 • Wykorzystywanie wizerunku pracownika.

3. Inne formy zatrudnienia oraz obowiązki w zakresie RODO:

 • Praktyki, staże, B2B.
 • Agencja pracy tymczasowej.

4. Monitorowanie pracownika:

 • Monitoring wizyjny.
 • GPS.
 • Telefon, nagrania rozmów.

5. Jaki wpływ maja przepisy RODO na dane pracownika w procesach administracyjnych?

 • Zarządzanie flotą.
 • Benefity pracownicze.
 • Grywalizacja, konkursy.
 • Wykonywanie testów psychometrycznych.
 • Dane członków rodziny.

6. Standardowe wymogi wynikające z RODO:

 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów i pracowników, przykłady powierzeń i udostępnień, (firmy
 • szkoleniowe, urzędy, komornicy).
 • Zasady retencji dokumentów HR.
 • Upoważnienia do przetwarzania dla pracowników.


Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w procesach HR. Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji, które w oparciu o posiadaną już wiedzę praktyczną, pozwolą na efektywną realizację oraz właściwe zarządzanie procesem ochrony danych osobowych w obszarze HR.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie ochrony danych, którzy działają w branży od kilkunastu lat.
Każdy uczestnik objęty jest indywidualnym bezpłatnym wsparciem w postaci dedykowanych konsultacji po szkoleniu (14 dni).
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający udział w szkoleniu oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Termin i miejsce szkolenia: 

Druga połowa  maja.

Zespół Audytel S.A.

Kontakt: marketing@audytel.pl

 

Trener

Katarzyna Chylińska

Prawnik, specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła na tym samym uniwersytecie studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Od 2018 roku wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz Bydgoszczy.

Doświadczenie w zakresu prawa ochrony danych osobowych nabyła w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych oraz w kilku firmach konsultingowych. Doradzała klientom m.in. z branży produkcyjnej, budowlanej, medycznej oraz pożyczkowej. Autorka artykułów branżowych oraz uczestnik licznych wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych.

Koszt szkolenia:

1290 zł + 23% VAT