Rośnie skuteczność i zakres działalności grup zakupowych

Wyślij link znajomemu

Powiaty i gminy nabywające energię elektryczną poprzez grupy zakupowe płacą średnio o 15,4% taniej niż jednostki samorządowe kupujące energię samodzielnie.

Podczas konferencji prasowej w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie przedstawione zostały wyniki z badań nad efektywnością działania grup zakupowych energii elektrycznej wśród ponad 2,500 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST): powiatów, miast i gmin. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie przez firmę analityczną Audytel we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Miast Polskich w maju 2014 r., a jego wyniki okazały się niezwykle interesujące dla wszystkich samorządowców. Na podstawie zebranych danych o zużyciu energii i jej faktycznych kosztach stwierdzono, że jednostki kupujące energię elektryczną poprzez grupy zakupowe płacą średnio około 14,0% mniej za samą energię i aż o 17,0% mniej za dystrybucję energii. W sumie oznacza oszczędności na poziomie około 15,4% całkowitych kosztów energii elek-trycznej zużywanej przez JST.

’Samorządy widzą korzyści z grupowego zakupu energii elektrycznej i coraz mocniej zwierają swoje szeregi: w 2013 r. korzystało z nich 46,5%, a w 2014 już 60,3% JST” – powiedział Marek Cichy, Partner Zarządzający Audytelu – „Zwiększają się także zakres ich działalności, np. o gaz ziemny lub olej opałowy. Doskwiera im natomiast brak specjalistycznych narzędzi do zarządzania grupą ”.

Deregulacja rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz fluktuacje cen sprawiają, że problematyka zakupu energii elektrycznej stała się gorącym tematem. W celu usprawnienia tego procesu i uzyskania oszczędności kosztów wiele JST zaczęło organizować grupy zakupowe, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat zużycia energii elektrycznej oraz prowadzenia usystematyzowanego procesu zakupu energii elektrycznej, zgodnie wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Pojedyncze powiaty i gminy zwykle są w stanie zakontraktować niewielki wolumen energii, co ogranicza możliwość uzyskania konkurencyjnych warunków cenowych.” – powiedział Tomasz Dobkowski, Prezes Zarządu Audytela – „Okazuje się ponadto, że efektywny zakup energii wymaga przeprowadzanie szeregu prac przygotowawczych, np. inwentaryzacji punktów odbioru energii oraz sporządzenia skomplikowanej dokumentacji przetargowej, do których JST często nie posiadają kompetencji albo dedykowanych zasobów. Zaobserwowaliśmy, że najlepsze efekty mają grupy zakupowe koordynowane samodzielnie przez JST, jednakże są one wspierane przez profesjonalne organizacje zewnętrzne oraz niezbędne narzędzia informatyczne.”

Najważniejsze tezy niniejszego raportu:

  • Większość samorządów ma świadomość możliwości wyboru dostawcy, co więcej potrafi to wykorzystać.
  • Wiele JST osiąga już spore oszczędności dzięki metodycznemu podejściu do zakupów energii elektrycznej, w tym zwłaszcza dzięki organizacji grup zakupowych.
  • Rośnie popularność grup zakupowych wśród jednostek administracji samorządowej – w 2013 r. korzystało z nich 46,5%, a w 2014 już 60,3%.
  • Działalność grup zakupowych coraz częściej rozszerza się także na gaz, olej napędowy i opałowy, czy materiały biurowe.
  • Ci którzy kupują przez grupy zakupowe, płacą średnio o 14,0% za energię i aż o 17,0% mniej za dystrybucję, co jest wynikiem zarówno większej efektywności samego zakupu (cena energii) jak i uporządkowania ewidencji punktów i dopasowania taryf (dystrybucja).
  • Najniższe ceny zakupu energii osiągają grupy zakupowe prowadzone samodzielnie przez jednostki samorządowe, coraz częściej brakuje im jednak specjalistycznych narzędzi informatycznych do zarządzania grupą.