Doradztwo biznesowe | Rozwój biznesu

Skuteczność realizacji celów stawianych organizacjom i zespołom to kluczowe zagadnienie biznesowe. Zdecydowana większość właścicieli firm i ich zarządy nieustannie poszukują sposobów prowadzących do maksymalizacji przychodów i zysków.

 • Jak zrealizować budżet?
 • Jak osiągnąć zakładane wpływy?
 • Jak wprowadzić na rynek nowe produkty/usługi?
 • Jak zweryfikować poprawność wybranej strategii?
 • Jak poprawić marżowość, konwersje, wskaźniki?
 • Jak zbudować najlepsze standardy pracy?
 • Jak skutecznie rekrutować pracowników, jak utrzymać najlepszych?
 • Jak reagować na zmiany rynkowe?

To tylko przykładowe pytania zespołu rozwoju biznesu, na które wspólnie z naszymi klientami nie tylko znajdujemy odpowiedź, ale też projektujemy działania i pomagamy skutecznie wdrożyć je w życie. Ideą naszej pracy związanej z doradztwem biznesowym jest kompleksowe poszukiwanie możliwości rozwoju biznesu w organizacjach naszych klientów. Docieramy do faktycznych przyczyn problemów i budujemy najbardziej prawdopodobne hipotezy zmierzające do poprawienia sytuacji. Weryfikujemy je tak szybko, jak to możliwe: skuteczne wdrażamy w życie, a te gorsze natychmiast korygujemy.

Zagadnienie, jak rozwijać swój biznes najczęściej porównujemy do pracy lekarzy: podstawą jest dobra diagnoza, bez której nie ma mowy o skutecznym leczeniu. Działamy systemowo. Efektem naszej pracy jest „wyleczona” organizacja gotowa do realizacji założonych celów, z dobrze dobraną strategią, opisanymi taktykami i standardami działania, z gotowymi do realizacji tych zadań menedżerami i pracownikami.

W ramach naszej pracy z klientami korzystamy z najlepszych praktyk, doświadczenia zespołu konsultantów, ale przede wszystkim wnikliwie i z uwagą analizujemy wszelkie dane pochodzące od naszych klientów. Nasza siła polega na umiejętności dobierania najlepszych scenariuszy działania do zastanej sytuacji klienta i łączenia jej z oczekiwaniami klientów. Bez ich wiedzy i pełnego zaangażowania nasze doradztwo biznesowe nie będzie efektywne. Najlepszy nawet lekarz nie wyleczy pacjenta, jeśli ten nie będzie realizował zaleceń, przyjmował leków, stosował wskazówek i rekomendacji.

Etapy rozwoju firmy – jak działamy?

 • Warsztat strategii rozwoju biznesu

Zaczynamy od warsztatu, w którego trakcie dokonujemy wstępnej diagnozy: weryfikujemy cele, precyzujemy strategię, przyglądamy się taktykom i standardom działania, sprawdzamy systemy i narzędzia wspierające. Omawiamy z klientami znaczenie poszczególnych elementów i definiujemy ewentualną lukę na dwóch poziomach: ilościowym i jakościowym. Sprawdzamy, które elementy zostały zdefiniowane i działają prawidłowo, które trzeba skorygować, które zdefiniować od nowa. Precyzyjnie określamy oczekiwania klienta i opisujemy czynniki sukcesu. W trakcie warsztatu budujemy wstępne hipotezy do weryfikacji w dalszych etapach i określamy bardzo wstępny zakres prac.

 • Analiza zasobów

To etap, w którym analizujemy wszelkie dane: wyniki, konwersje, wskaźniki itd. Sprawdzamy też kompetencje menedżerów i pracowników. Określamy poziom niezbędny do realizacji zakładanych celów, a następnie porównujemy go z faktycznym, zastanym w organizacji. To etap, w którym sprawdzamy też „rabialność” zakładanych celów. Bardzo rygorystycznie weryfikujemy kluczowe zasoby: czas, ludzie (ich kompetencje) i pieniądze. Kluczowa pułapka, w którą wpadają nasi klienci to życzeniowe podejście do realizacji celów i zadań. Szczególnie czas jest tu zasobem wrażliwym na ten mechanizm.

 • Projektowanie strategii

Na bazie dokonanej diagnozy projektujemy najlepszą możliwą strategię. Możliwe są dwa podejścia: udoskonalenie istniejącej lub projektowanie zupełnie nowej strategii. Wybór ścieżki zależy o całościowej analizy sytuacji rynkowej naszych klientów. Oprócz tych dwóch podejść możliwe jest trzecie: miks obu. Krótkoterminowo poprawiamy istniejące strategie, jednocześnie planując dużą zmianę systemową. Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość sprawia, że nierzadko zaprojektowana zmiana, zanim zostanie skutecznie wdrożona, już wymaga korekty i udoskonalenia.

 • Projektowanie standardów działania

To etap, w którym projektujemy bardzo szczegółowe standardy działania poszczególnych zespołów, a w ich ramach menedżerów i pracowników z uwzględnieniem ról i zadań na poszczególnych stanowiskach. Nasze motto: wiedzieć co robić, robić to, robić skutecznie tak często, jak to możliwe, ilustruje wagę wiedzy, umiejętności i powtarzalności w realizacji zadań. Istotą skuteczności działania jest wykonywanie zadanej ilości czynności w optymalnej jakości. Standardy działania podpowiadają pracownikom i menedżerom, jakie i jak mają wykonywać zadania. Dobrze zaprojektowane standardy zostawiają przestrzeń na kreatywność i rozwój kompetencji pracowników, a w konsekwencji wzrost ich efektywności.

 • Wdrożenie strategii

Wielu naszych klientów zgłasza problemy ze skutecznością wdrożenia zaplanowanych strategii. Pomagamy zatem nie tylko w etapie projektowania, ale też we wdrażaniu pomysłów w życie. W tym obszarze doradztwa biznesowego nie stronimy od wsparcia naszych klientów we wszystkich elementach od rekrutacji pracowników poczynając, a na świętowaniu sukcesów kończąc. Skuteczność wdrożenia to nierzadko żmudna praca u podstaw: codzienne weryfikowanie realizacji założonych strategii, taktyk i standardów. To kwintesencja operacyjnej pracy menedżerskiej. W tym obszarze również służymy pomocą – wspieramy menedżerów, budując z nimi standardy ich pracy, których celem jest skuteczne egzekwowanie zadań wśród swoich pracowników.

Redukcja churnu

Przykład realizacji:

Klient – Firma oferująca system informatyczny do obsługi klientów. Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, jeden z kluczowych graczy na rynku.

Zadaniem Audytel SA w projekcie było:

 1. Weryfikacja standardów działania zespołów sprzedażowych i obsługowych.
 2. Analiza i ewentualna korekta istniejących procesów biznesowych.
 3. Weryfikacja kanałów sprzedaży.
 4. Wdrożenie niezbędnych korekt w powyższych obszarach.

Doradztwo Biznesowe

Nasza usługa doradztwa biznesowego jest świadczona przez ekspertów, którzy na co dzień pomagają firmom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu różnych kluczowych problemów biznesowych. Celem naszych działań jest zapewnienie stabilności oraz rozwój firmy. Pomagamy i zachęcamy osoby rozwijające biznes do podejmowania właściwych strategicznych decyzji, które należy podejmować na różnych etapach rozwoju biznesu. Nasze doświadczenie pomaga też ustalić plan biznesowy nowym przedsiębiorcom w wyborze właściwej ścieżki rozwoju swojej firmy.

Doradztwo biznesowe to nie tylko udzielanie porad, ale również kompleksowe wsparcie w budowaniu silnych fundamentów, które są niezbędne dla skutecznego rozwoju i osiągnięcia sukcesu przez firmę. Nasz zespół ekspertów jest doskonale zaznajomiony z dynamicznymi trendami rynkowymi i zmieniającymi się potrzebami klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasze doradztwo do konkretnej sytuacji każdej firmy, zapewniając skuteczne rozwiązania. Nasze doradczo-analityczne usługi obejmują szeroki zakres obszarów, takich jak strategiczne planowanie, analiza rynku, zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie operacyjne, technologie informatyczne i wiele innych. Eksperci z Audytel SA posiadają wieloletnie, bogate doświadczenie w tych dziedzinach i są w stanie zaproponować konkretne strategie i rozwiązania, które pomogą firmie odnieść sukces na rynku.

Jednym z kluczowych elementów naszego doradztwa biznesowego jest identyfikowanie i analizowanie potencjalnych zagrożeń i szans dla firmy. Przeprowadzamy szczegółową analizę rynku, konkurencji oraz otoczenia biznesowego, aby dostarczyć klientom kompleksową wiedzę, która zawsze pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji. Nasza metodyka pracy opiera się na bliskiej współpracy z klientami. Dążymy do pełnego zrozumienia ich celów, wartości i unikalnej sytuacji biznesowej. Na tej podstawie opracowujemy spersonalizowane strategie i plany działania, które precyzyjnie uwzględniają indywidualne potrzeby i cele każdej firmy.

Doradztwo biznesowe Audytel SA nie kończy się na opracowaniu strategii. Jesteśmy tu, aby wspierać klientów na każdym etapie wdrażania działań. Monitorujemy wyniki, dostosowujemy strategie w razie potrzeby i pomagamy osiągnąć zamierzone cele. Oferujemy profesjonalne doradztwo biznesowe, które pomoże rozwijać firmę i osiągać sukces. Zapraszamy do kontaktu z nami już dziś, a nasi eksperci przygotują indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb. Z nami firma zyska niezbędne narzędzia i wiedzę, aby odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu.

Redefinicja strategii sprzedaży

Przykład realizacji:
Klient – Firma oferująca skomplikowany produkt informatyczny oparty o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Firma we wczesnej fazie rozwoju, budująca swoją rynkową pozycję.

Zadaniem Audytel SA w projekcie było:

 1. Redefinicja propozycji wartości sprzedawanej usługi.
 2. Określenie grup docelowych i segmentacji klientów.
 3. Przygotowanie standardów działania poszczególnych zespołów.
 4. Wdrożenie nowej strategii w życie.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Marcin Sałek

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.