Rynek energii i efektywność energetyczna – nadchodzące zmiany i nowe obowiązki WEBINAR 04.07.2024

Wyślij link znajomemu

Obecna sytuacja na rynku energii oraz rosnące wymagania Europejskiego Zielonego Ładu, stawiają przedsiębiorstwa przed koniecznością redefinicji swoich strategii energetycznych. Zapraszamy na webinar, który oferuje kompleksowe spojrzenie na aktualne wyzwania i możliwości na rynku energii, a także praktyczne podejście do efektywności energetycznej w kontekście nowych regulacji.

Podczas naszego webinaru eksperci branży energetycznej przedstawią aktualną sytuację rynkową, omawiając kluczowe aspekty, takie jak rynek kontraktów terminowych, rynek dnia następnego (SPOT), rynek bilansujący oraz wpływ cen gazu, węgla i uprawnień do emisji CO2 na strategie przedsiębiorstw. Zostaną również przedstawione metody budowania zrównoważonej strategii energetycznej, która odpowiada na wymogi Europejskiego Zielonego Ładu oraz kładzie nacisk na audyty energetyczne i efektywność energetyczną jako kluczowe elementy tej strategii.


Data:
Czwartek, 4 Lipca 2024 gpdz.11.00
Agenda:

  • Omówienie sytuacji na rynku energii w 2023 r. oraz pierwszej połowie 2024 r.
  • Rynek kontraktów terminowych.
  • Rynek dnia następnego (SPOT) i rynek Bilansujący.
  • Ceny gazu, węgla i uprawnień do emisji CO2.
  • Budowa strategii energetycznej przedsiębiorstwa w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Efektywność energetyczna – nieodłączny element strategii energetycznej przedsiębiorstwa.
  • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
  • Audyt efektywności energetycznej.Prelegent:

dr inż. Sebastian Gurgacz

— Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Energetyka, doktor nauk technicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą.
Ekspert w dziedzinie zarządzania energią, efektywności energetycznej, ciepłownictwa. Koordynator wielu projektów doradczych obejmujących zagadnienia zarządzania energią, optymalizacji kosztów zakupu i zużycia energii oraz transformacji energetycznej, głównie dla sektora przedsiębiorstw. Opracowuje strategie energetyczne oraz stanowi wsparcie w procesie inwestycyjnym we własne instalacje OZE i zakup w formule PPA dla największych polskich firm. Członek Ogólnopolskiego Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE), rekomendowany przez ZAE w dziedzinie: audyty efektywności energetycznej. Był odpowiedzialny za wdrożenie programu modernizacji lokalnych ciepłowni w celu dostosowania ich do wymagań dyrektywy MCP oraz doprowadzenia do statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Pełnił również funkcję doradczą przy Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Autor licznych publikacji naukowych i branżowych w dziedzinie energetyki.