Rynek usług Data Center WEBINAR 24.04.2024

Wyślij link znajomemu

Serdecznie zapraszamy na webinar dedykowany specjalistom z branży IT i cyberbezpieczeństwa, na którym zaprezentujemy główne tezy najnowszego raportu firmy Audytel na temat rynku data center w Polsce. Przy okazji omówimy jak na ten rynek wpływają nowe regulacje UE odnośnie ESG (dyrektywy CSRD/CSDD) i cyberbezpieczeństwa (dyrektywa NIS2 i rozporządzenie DORA) a także regulacje branżowe, w tym EUCOC (EU Code of Conduct for Data Centers) oraz standard CEN/CENCELEC 50600-9-1.


Data:
Data: Środa, 24 kwietnia 2024r., 10:00-11:00Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, która poszerzy Państwa w wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania i rozwoju infrastruktury krytycznej w obliczu nadchodzących zmian.Agenda:

 • Prezentacja wyników badań dotyczących rozwoju rynku data center w Polsce
 • Wpływ regulacji UE na rynek datacenter w Polsce. W jakim stopniu nasi operatorzy data center są do nich przygotowani?
 • Wojna na Ukrainie – analiza ryzyk dla polskiego rynku data center?
 • Prelegenci:

  Emil Konarzewski

  — Partner Zarządzający & CFO, Audytel S.A. Absolwent studiów Executive MBA University of Minnesota oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada szerokie doświadczenia w zakresie strategii rynkowej firm ICT, polityki regulacyjnej oraz najlepszych praktyk w budowie infrastruktury teleinformatycznej. Był współzałożycielem jednego z pierwszych internetowych centrów danych w Polsce, prezesem i dyrektorem zarządzającym czołowego dostawcy usług internetowych oraz menedżerem sprzedaży w międzynarodowych koncernach z branży ICT. Od 2002 r. jest partnerem zarządzającym w firmie doradczo-audytorskiej Audytel S. A. Prowadził wiele projektów doradczych o charakterze biznesowo-technologicznym na zlecenie czołowych firm działających w Polsce instytucji rządowych i regulatorów rynków. Aktywnie działa w stowarzyszeniach profesjonalnych i branżowych. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.  Grzegorz Bernatek

  — Lead TMT Analyst. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Ma doświadczenie w zakresie audytów w obszarze bezpieczeństwa ICT, ochrony i zabezpieczenia danych osobowych w systemach IT oraz zapewnienia ciągłości działania. Od 2008 zajmuje się analizą polskiego rynku oraz projektami doradczymi w zakresie clodu computing oraz data center. Odpowiedzialny za programy badawcze Audytela dotyczące usług kolokacji i cloud, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastructure as a Service (IaaS). Doradzał w zakresie chmury obliczeniowej w projektach dla firm sektora finansowego, produkcyjnego, retail oraz oil&gas&energy. Szczególnie zainteresowany aspektami strategii wejścia w chmurę organizacji oraz maksymalizacji celów biznesowych z wykorzystaniem usług cloud computing. Certyfikowany audytor systemów informacyjnych ISACA (CISA) oraz kierownik projektów (PMP, Prince2 Foundation).

Zapytaj o ofertę:

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.