SEMAFOR – IV Konferencja Security Management Audit Forum

Wyślij link znajomemu

Daria Worgut-Jagnieża, Kierownik Działu Wsparcia Administracyjnego (Audytel) oraz Tomasz Dobkowski, Partner Zarządzający (Audytel) wygłosili wykład pt. Czubek góry l-ODO-wej.

W dniach 26-27 stycznia 2010 r. odbyła się IV Konferencja Security Management Audit Forum (SEMAFOR), w której, jako prelegenci, uczestniczyli pracownicy firmy Audytel, Daria Worgut-Jagnieża, Kierownik Działu Wsparcia Administracyjnego oraz Tomasz Dobkowski, Partner Zarządzający. Wygłosili oni wykład pt. Czubek góry l-ODO-wej podczas Sesji: Człowiek.

6 lat po wejściu rozporządzenia MSWiA dotyczącego systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe okazuje się, że proste i obecnie technicznie niedoskonałe propozycje zabezpieczeń, opisane w akcie prawnym towarzyszącym Ustawie o Ochronie Danych Osobowych, są trudnym, wciąż nie rozwiązanym problemem dla dużych przedsiębiorstw o wielomiliardowych przychodach.

Prelegenci wskazali, na podstawie doświadczeń po przebadaniu kilkuset systemów informatycznych pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami, jakie aspekty systemów IT, przetwarzających dane pracowników i klientów, mogą stanowić realne zagrożenie dla działalności operacyjnej przedsiębiorstw.