Taksonomia ESG

Taksonomia UE – klasyfikacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Taksonomia jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, wprowadzonym na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852. Dla wielu organizacji zobowiązanych do raportowania w obszarach związanych z zrównoważonym rozwojem taksonomia staje się kluczowym elementem strategii i operacji.

Zasady i kryteria taksonomii ESG

Taksonomia ESG ma na celu ułatwienie identyfikacji i klasyfikacji inwestycji wspierających zrównoważony rozwój. Wyznacza ona konkretne warunki, które musi spełniać działalność gospodarcza lub inwestycja, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona.

Kryteria te obejmują:

 1. Wniesienie znaczącego wkładu w realizację celów środowiskowych:
  • Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatu.
  • Adaptacja do zmian klimatu.
  • Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich.
  • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola.
  • Ochrona i odbudowa bioróżnorodności ekosystemów.
 2. Nie wyrządzanie poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych.
 3. Zapewnienie minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania.
 4. Spełnienie technicznych kryteriów kwalifikacji.

Jak pomagamy w implementacji taksonomii UE?

Oferujemy kompleksowe usługi związane z taksonomią UE, od identyfikacji i wskazania wymaganych wskaźników, przez analizę i ocenę wskaźników środowiskowych, po wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju. Nasza oferta obejmuje:

 • Identyfikację i wskazanie wskaźników wymaganych dla branży w taksonomii ESG w celu stwierdzenia zgodności równoważności inwestycji zgodnie z prawem UE dla inwestycji nowych i planowanych.
 • Analizę i ocenę wskaźników środowiskowych wraz ze wskazaniem sposobów ich poprawy.
 • Wdrożenie strategii dekarbonizacji poprzez wsparcie w wyborze dostawców energii odnawialnej w modelach cPPA.

Co zyskujesz, korzystając z naszych usług?

 • Dostęp do wiedzy i umiejętności ekspertów.
 • Uniknięcie potencjalnych błędów/wyeliminowanie ryzyk wynikających z doświadczenia naszej firmy i szerokiego spojrzenia na problem.
 • Terminową realizację raportowania.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Zaufanego doradcę, który zrealizuje obowiązki nie tylko w zakresie taksonomii, ale również innych aspektów środowiskowych jak np. carbon footprint (C-F) i strategii dekarbonizacji.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w skutecznym i efektywnym wdrożeniu taksonomii w Twojej organizacji.

 

Raportowanie ESG

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

+48 22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.