Kontrole UODO

Jednym z podstawowych uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) jako organu nadzorczego, jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Czynności kontrolne podejmowane będą zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania stosowania RODO. Każdą z wskazanych powyżej kontroli poprzedzi zawiadomienie PUODO.

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje pomocy w przygotowaniu się do kontroli, zweryfikowaniu czy wszystkie procesy realizowane są zgodnie z wymaganiami RODO i wewnętrznych procedur zanim pojawi się kontroler, skontaktuj się z nami. Zapewnimy Ci wsparcie w przygotowaniu do kontroli, ale również w trakcie jej trwania. Otrzymasz pomoc naszych specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przez GIODO i PUODO, wśród naszych specjalistów są byli pracownicy GIODO.

Co zyskujesz?

 

  • Przygotowanie Twojej organizacji do kontroli
  • Udział naszego specjalisty i bieżące wsparcie w trakcie kontroli
  • Pomoc we wdrożeniu zaleceń kontrolnych i przekazanie informacji o wdrożeniu

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Gołaszewski

662 050 131

    Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
    Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
    Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.