Wsparcie w nabywaniu usług i infrastruktury

Studium wykonalności systemów ICT

Tempo zmian technologicznych oraz rosnąca ilość rozwiązań w obszarze IT sprawiają, że proces nabywania usług i infrastruktury IT wymaga specjalistycznej wiedzy i doskonałej orientacji w rynku. Zmiany te stają się coraz większym wyzwaniem dla potencjalnych inwestorów, dlatego przy podejmowaniu strategicznych decyzji warto skorzystać z pomocy ekspertów.

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie nabywania rozwiązań infrastruktury i usług IT (np. Data Center, serwery, macierze, systemy IT, usługi bezpieczeństwa) oraz telekomunikacji (systemów wideokonferencyjnych, telefonii VoIP, sieci WAN/ MPLS i innych), poczynając od przygotowania założeń biznesowych i technicznych (feasibility study) do organizacji przetargów włącznie. Znajomość rynku dostawców rozwiązań oraz posługiwanie się najlepszymi światowymi praktykami biznesowymi w zakresie zarządzania procesem nabywania przekładają się na wymierne korzyści dla naszych klientów.

 

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

 • Analizę potrzeb klienta
 • Analizę uwarunkowań technicznych i biznesowych
 • Analizę opłacalności dla projektów (np. NPV, IRR)
 • Obliczenie wartości projektu (np. TCO)
 • Określenie przedmiotu zamówienia
 • Wstępne określenie warunków dostawy
 • Określenie budżetu oraz trybu i wstępnego harmonogramu postępowania
 • Przygotowanie dokumentacji zakupowej (w tym SIWZ dla postępowań PZP)

Dodatkowo:

 • Wsparcie w prowadzeniu postępowania (zapytania dostawców, protesty, wsparcie w arbitrażu itp.)
 • Ocenę ofert
 • Zarządzanie procesem wdrożenia w imieniu klienta
 • Odbiór, zamknięcie projektu
 • Audyt powdrożeniowy
 • Kontrolę poprawności realizacji usług
 • Kontrolę wykonywania SLA
 • Dalsze planowanie i budżetowanie

 

Co zyskujesz?

 • Niezależną opinię nt. opłacalności realizacji projektu,
 • Optymalne dopasowanie zakresu nabywanych usług do Twoich potrzeb,
 • Efektywne wykorzystanie środków budżetowych,
 • Skrócenie całkowitego czasu postępowania zakupowego,
 • W przypadku postępowań PZP minimalizujesz ryzyko protestów i postępowań odwoławczych poprzez sporządzenie profesjonalnej dokumentacji.

 

Przykładowe realizacje:

Dla naszego Klienta przeprowadziliśmy studium wykonalności planowanego wdrożenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego, łączącego transmisję danych z telefonią IP, obejmującego kilkanaście tysięcy użytkowników końcowych usługi.

Po zatwierdzeniu budżetu projektu przygotowaliśmy dokumentację techniczną, zapewniliśmy okresową kontrolę jakości w projekcie, weryfikację realizacji celów pośrednich („kamienie milowe”), a także przegląd potencjalnych czynników ryzyka. Zapewniliśmy również wsparcie eksperckie w rozwiązywaniu problemów związanych z uruchomieniem środowiska telefonii IP oraz łączy telekomunikacyjnych. Uczestniczyliśmy przy odbiorach kolejnych etapów projektu oraz przeprowadziliśmy ocenę dokumentacji powykonawczej i szkoleń w zakresie administracji i użytkowania systemu.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]