Energia trakcyjna

Posiadamy wiedzę nie tylko na temat optymalizacji zużycia energii elektrycznej dla tradycyjnych odbiorców, lecz także na temat sposobów rozliczeń energii elektrycznej trakcyjnej, według których rozliczani są przewoźnicy kolejowi.

Zwiększamy efektywność energetyczną na tym obszarze. Przygotowujemy wariantowe analizy kosztów energii trakcyjnej oraz dobór najkorzystniejszego rozwiązania dla przewoźnika. Nasza wiedza i doświadczenie dotyczą zarówno rozliczeń dokonywanych na podstawie pracy przewozowej, jak również rozliczeń bazujących na wskazaniach układów pomiarowych zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych.

Na życzenie Klienta udzielamy wsparcia w organizacji procesu zakupowego, zarówno merytorycznego, jak i technicznego. Znaczenie tej usługi wzrosło wraz z pojawieniem się układów pomiarowych instalowanych na współczesnym taborze kolejowym oraz starym taborze poddawanym modernizacji.

Co zyskujesz kupując energię trakcyjną

Korzyści z optymalizacji zużycia energii

  • Najniższe możliwe koszty energii elektrycznej trakcyjnej.
  • Wsparcie merytoryczne.
  • Pełne wsparcie techniczne.

Energia trakcyjna

Przykładowe realizacje:

Przykładowe realizacje z zakresu energii trakcyjnej

Dla naszego klienta SKM w Trójmieście dokonaliśmy analizy kosztów energii trakcyjnej, której wynikiem była bezinwestycyjna zmiana sposobu rozliczeń, dzięki której przewoźnik zmniejszył swoje koszty energii trakcyjnej.

Kolejnym klientem, który skorzystał z naszej usługi w zakresie analizy kosztów energii trakcyjnej były Koleje Mazowieckie, które wskutek naszych działań wybrały najkorzystniejszy wariant rozliczeń bazujący na coraz bardziej popularnych układach pomiarowych zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych.

Pozostałe realizacje:

 •     PKP Intercity S.A.
 •     Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 •     PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 •     PKP PLK S.A.
 •     Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Doradztwo enerenergetyczne

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.