Grupy zakupowe

Oferujemy przygotowanie i realizację usługi polegającej na utworzeniu grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek kontrolowanych przez samorząd bądź administrację publiczną. Proponowany sposób realizacji projektu zarządzania energią jest zgodny z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Pełny zakres usługi obejmuje: zebranie danych od jednostek, analizę zużycia, benchmarki rynkowe, stworzenie i wdrożenie procedur zakupowych oraz wsparcie procesu zarządzania energią za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Narzędzia udostępniane Klientowi oparte są na przeglądarce www i służą do monitorowania zużycia energii, komunikowania się z jednostkami, aktualizacji informacji dotyczących punktów poboru energii, przygotowania dokumentów do przetargów, rozliczeń z dostawcami, planowania i kontroli wydatków na energię, porównywania zużycia energii przez jednostki. Jest to system, który odciąża zasoby własne i wspiera optymalizację zużycia energii.

Takie rozwiązanie zostało pomyślnie wdrożone m.in. w samorządowej grupie zakupowej o rocznych kosztach energii ponad 70 mln złotych, obejmującej ponad 700 jednostek oświatowych, kulturalnych, ochrony zdrowia oraz komunikacyjnych i infrastrukturalnych spółkach miasta.

Grupa zakupowa i jej organizacja związane są z dużym nakładem pracy w krótkim czasie. Nie każda organizacja posiada wystarczającą liczbę pracowników, aby podołać temu przedsięwzięciu, przy jednoczesnym wypełnieniu podstawowych obowiązków. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z naszych usług.

Co zyskujesz?

Korzyści wynikające z wdrożenia usługi grup zakupowych

Decydując się na skorzystanie z usługi grup zakupowych zyskają Państwo:

 • odciążenie zasobów własnych,
 • wsparcie merytoryczne,
 • wsparcie techniczne.

Dla firm prywatnych, które pragną zmniejszyć koszty energii, przygotowaliśmy usługę optymalizacji zużycia energii, w ramach której m.in. dobieramy grupę taryfową oraz moc umowną.

Przykładowe realizacje:

Grupy zakupowe – nasze przykładowe realizacje:

Dla naszego Klienta, Miasta Stołecznego Warszawy, wykonaliśmy kompleksową usługę organizacji oraz utrzymania grupy zakupowej, której następstwem było przygotowanie przez nas postępowania zakupowego. Nasze działania doprowadziły do istotnego zoptymalizowania zużycia energii elektrycznej oraz oszczędności finansowych. 

Z naszych usług związanych z organizacją przetargów na zakup energii elektrycznej skorzystali również m.in.:

 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Miasto Szczecin
 • Miasto Poznań
 • Miasto Łódź
 • Gmina Olsztyn

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 50 68

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.