Zarządzanie zakupem energii

Zakup energii elektrycznej w organizacji

Istnieją dwie możliwości zakupu energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa.

Standardowa, polegająca na korzystaniu z taryfy, gdzie podpisujemy umowę ze sprzedawcą (np. Tauron, PGE, Enea) i mamy jedną cenę przez cały rok (w zależności od taryfy – ceny te mogą różnić się między sobą w poszczególnych godzinach doby, ale znamy je w momencie podpisywania umowy i możemy z dużym prawdopodobieństwem obliczyć koszt zakupu energii na kolejne kilka miesięcy).

Druga opcja to zakup energii na rynku hurtowym energii elektrycznej – na Towarowej Giełdzie Energii. W tym wypadku również podpisujemy umowę ze sprzedawcą (np. Tauron, PGE, Enea), ale w momencie podpisywania umowy nie znamy ceny energii. Możliwe do kupna są różne kontrakty – np. kontrakt na cały rok 2021 lub na cały czerwiec 2021. Możemy je dowolnie łączyć i kupować energię do momentu, gdy kupimy tyle energii, ile potrzebujemy.

Energię należy zakupić zawsze przed pierwszym dniem dostawy danego kontraktu.

Kontrakt na czerwiec 2021 możemy kupować do końca maja 2021.

Ceny kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii zmieniają się każdego dnia, więc warto śledzić ich ceny, oceniać sytuację rynku i kupić energię wtedy, gdy ma ona najniższą cenę.

Całym procesem, polegającym na analizie rynku i wskazaniem optymalnego momentu na zakup energii zajmuje się Audytel.

Przeprowadzamy również proces polegający na zmianie sposobu kupna energii – z taryfy na zakup na rynku hurtowym.

 

Jak wspieramy klientów w ramach strategii energetycznej?

W naszych analizach bierzemy pod uwagę punkt widzenia klienta. Dostrzegamy płynące do niego sygnały z otoczenia, skupiamy się na sprawach naprawdę istotnych, w celu osiągnięcia widocznych korzyści.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, jak ważny dla przedsiębiorstwa jest zakup energii elektrycznej. Duża zmienność cenowa na rynku powoduje, że wybór momentu zakupu w dużej części rzutuje na wyniku finansowym firmy.

Jak wygląda zakup energii w czasie epidemii?

W związku z epidemią koronawirusa zmieniły się potrzeby zarządów przedsiębiorstw. Jeszcze większe niż zwykle znaczenie ma obniżanie kosztów działalności w celu utrzymania płynności i ciągłości funkcjonowania. W trosce o Państwa wyniki, dzięki doświadczeniu naszych ekspertów gwarantujemy profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz zadowolenie akcjonariuszy widzących pozytywny efekt tych działań.

Co zyskujesz zarządzając zakupem energii

  • Nowy model zakupu energii – jest to wprowadzenie do organizacji korzystniejszego modelu, a tym samym zysk dla klientów, którzy kupowali dotychczas cały wolumen w jednym typie kontraktu (np. tylko roczne).
  • Niższe koszty działalności – w dobie koronawirusa ważne jest obniżenie kosztów działalności. W ramach usługi zapewnimy pomoc w zakresie zoptymalizowania ceny zakupu energii.
  • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb – nie tylko w zakresie finansowym. W procesie tworzenia strategii przygotowujemy uzasadnienie rynkowe podejmowanych decyzji, aby klient miał pewność ich słuszności.
  • Skuteczność – usługa nie jest jednorazowym wskazaniem drogi do kupna energii elektrycznej. Jest to proces ciągły, w którym omawiamy z klientem naszą propozycję, słuchamy uwag, wprowadzamy modyfikacje, wyjaśniamy wątpliwości.
  • Profesjonalny zespół – posiadamy doświadczenie w prowadzeniu działań dotyczących zakupu energii elektrycznej. W naszym zespole dysponujemy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obrotu hurtowego.

Zarządzanie zakupem energii

Przykładowe realizacje:

Jednemu z naszych obecnych klientów doradzamy w zakresie opracowania strategii energetycznej. Przeprowadzamy szereg działań koncentrujących się wokół wyboru najlepszych możliwych rozwiązań. Zakres naszych obowiązków obejmuje:

 1. Wybór sprzedawcy energii elektrycznej na kolejne lata 
 • Ocena sytuacji i potrzeb klienta, wspólne wypracowanie zapytania ofertowego wraz z metodyką oceny ofert. Przygotowanie listy potencjalnych sprzedawców energii, uwzględniającej podmioty mogące zaoferować najlepsze warunki wynikające z ich pozycji na polskim rynku energii.
 • Dokonanie analizy otrzymanych ofert nie tylko pod kątem atrakcyjności cenowej, ale również łatwości składania zleceń i elastyczności w zakresie możliwych do zakupu kontraktów.
 • Rekomendacja wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz ocena ryzyk i korzyści wynikających z podjęcia decyzji co do wyboru sprzedawcy w danym momencie.

Rozpoczęcie wyboru sprzedawcy w terminie wcześniejszym niż wymagania prawne umożliwia zakup energii w okresie atrakcyjnych notowań na Towarowej Giełdzie Energii.

 1. Opracowanie strategii zakupu energii elektrycznej 
 • Rozpoznanie sytuacji – analiza profilu zużycia energii elektrycznej oraz analiza obecnej strategii zakupowej. 
 • Ocena otoczenia rynkowego – analiza czynników fundamentalnych (takich jak ceny uprawnień do emisji, różnice w cenach w okresie letnim i zimowym wynikające z czynników atmosferycznych i możliwości technicznych bloków energetycznych) czy specyficznych dla danej chwili (np. epidemia koronawirusa skutkująca niskimi cenami uprawnień do emisji, obniżeniem zapotrzebowania i tym samym – spadkiem cen kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii).
 • Opracowanie strategii energetycznej – wypracowanie mechanizmu wskazującego najlepsze momenty na zakup energii elektrycznej w kontraktach krótkoterminowych oraz długoterminowych.
 • Modyfikacja strategii wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku – przez cały okres świadczenia usługi śledzimy wydarzenia na rynku i w razie istotnych zmian aktualizujemy strategię.
 • Negocjacje strategii – zdajemy sobie sprawę, że decyzje w sprawie zakupu energii elektrycznej podlegać będą decyzjom Zarządu oraz Dyrektorów, dlatego oferujemy wsparcie w działaniach z kadrą zarządzającą.

 

Nasze działania to nie tylko przeprowadzenie analizy, ale także kontakt z klientem, by odpowiedzieć na wszelkie nurtujące pytania i uzgodnić kwestie budzące wątpliwości tak, aby na koniec dnia obie strony mogły określić współpracę mianem sukcesu.

Poznaj naszą ofertę!

 

Wskażemy optymalny moment zakupu energii

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.