Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla JST

Jednym z pierwszych działań w ramach rozwoju elektromobilności w Polsce jest ogłoszony przez NFOŚiGW program Gepard, z którego środki są przeznaczone na do finansowanie oraz pożyczki do zakupów autobusów elektrycznych, a także na potrzeby przygotowania strategii rozwoju elektromobilności przez Jednostki Samorządów Terytorialnych. Dotacja na realizację Strategii Rozwoju Elektromobilności jest celowa i określona w opisie programu priorytetowego, a kwota przyznana każdemu miastu zależy od ilości mieszkańców.

 

Odpowiednio przygotowana Strategia Rozwoju Elektromobilności powinna umożliwić zaplanowanie działań w jednostkach samorządu terytorialnego w kierunku:

 1. Zwiększenia ilości pojazdów nisko i zero- emisyjnych poruszających się na terenie miasta
 2. Rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero- emisyjnych przez gminę lub miasto oraz spółki świadczące dla nich usługi
 3. Budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG
 4. Wsparcia realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów)
 5. Rozwoju systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikację na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej)
 6. Rozwoju inicjatyw wspólnych biletów komunikacyjnych i/lub aglomeracyjnych

 

Czym jest Strategia Rozwoju Elektromobilności?

Jest to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w gminie. Działania te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości jednostki, a także powinny być spójne z obowiązującymi na jej terenie dokumentami strategicznymi i planistycznymi oraz dotychczas realizowanymi inicjatywami smart city. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych analiz przede wszystkim umożliwiają ograniczenie niskiej emisji, a także na usprawnienie lokalnego ruchu. Strategia wspiera promowanie alternatywnych środków transportu na obszarach JST takich jak: rower miejski, w tym elektryczny, hulajnogi, skutery elektryczne i inne rozwiązania MaaS (Mobility as a Service). W strategii uwzględnić należy również rozwiązania w zakresie sterowania ruchem samochodowym i pieszym (ITS, priorytetyzacja transportu publicznego) oraz określić możliwy potencjał w zakresie rozwiązań wspólnego biletu miejskiego/aglomeracyjnego.

 

Dofinansowanie do Strategii Rozwoju Elektromobilości

Dotacja na realizację Strategii Rozwoju Elektromobilności dotychczas została udzielona 218 Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/

 

Co zyskujesz?

 • Szczegółowy przegląd możliwości w zakresie transportu publicznego
 • Kompleksową obsługę konsultacji społecznych
 • Opracowanie strategiczne wskazujące kierunki działania
 • Informację o dostępnych możliwościach finansowania projektów strategicznych
 • Współpracę z doświadczonym zespołem inżynierów transportu, energetyki, ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów dla JST
 • Gwarancję zaplanowania działań możliwych do realizacji i późniejszego monitorowania, bez rozwiązań niedopasowanych lub teoretycznych
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie JTS
 • Zwiększenie zadowolenia mieszkańców, wynikające ze wzrostu świadomości o korzyściach płynących z elektromobliności i rozwiązań smart city

Przykładowe realizacje:

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o szczegółach realizacji strategii, potencjale rozwiązań Smart City możliwych do implementacji w Twoim samorządzie?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z strategii rozwoju elektromobilności – link.

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 50 68

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]