Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla JST

Jednym z pierwszych działań w ramach rozwoju elektromobilności w Polsce jest ogłoszony przez NFOŚiGW program Gepard, z którego środki są przeznaczone na do finansowanie oraz pożyczki do zakupów autobusów elektrycznych, a także na potrzeby przygotowania strategii rozwoju elektromobilności przez Jednostki Samorządów Terytorialnych. Dotacja na realizację Strategii Rozwoju Elektromobilności jest celowa i określona w opisie programu priorytetowego, a kwota przyznana każdemu miastu zależy od ilości mieszkańców.

 

Odpowiednio przygotowana Strategia Rozwoju Elektromobilności powinna umożliwić zaplanowanie działań w jednostkach samorządu terytorialnego w kierunku:

 1. Zwiększenia ilości pojazdów nisko i zero- emisyjnych poruszających się na terenie miasta
 2. Rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero- emisyjnych przez gminę lub miasto oraz spółki świadczące dla nich usługi
 3. Budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG
 4. Wsparcia realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów)
 5. Rozwoju systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikację na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej)
 6. Rozwoju inicjatyw wspólnych biletów komunikacyjnych i/lub aglomeracyjnych

 

Czym jest Strategia Rozwoju Elektromobilności?

Jest to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w gminie. Działania te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości jednostki, a także powinny być spójne z obowiązującymi na jej terenie dokumentami strategicznymi i planistycznymi oraz dotychczas realizowanymi inicjatywami smart city. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych analiz przede wszystkim umożliwiają ograniczenie niskiej emisji, a także na usprawnienie lokalnego ruchu. Strategia wspiera promowanie alternatywnych środków transportu na obszarach JST takich jak: rower miejski, w tym elektryczny, hulajnogi, skutery elektryczne i inne rozwiązania MaaS (Mobility as a Service). W strategii uwzględnić należy również rozwiązania w zakresie sterowania ruchem samochodowym i pieszym (ITS, priorytetyzacja transportu publicznego) oraz określić możliwy potencjał w zakresie rozwiązań wspólnego biletu miejskiego/aglomeracyjnego.

 

Dofinansowanie do Strategii Rozwoju Elektromobilości

Dotacja na realizację Strategii Rozwoju Elektromobilności dotychczas została udzielona 218 Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/

 

Co zyskujesz?

 • Szczegółowy przegląd możliwości w zakresie transportu publicznego
 • Kompleksową obsługę konsultacji społecznych
 • Opracowanie strategiczne wskazujące kierunki działania
 • Informację o dostępnych możliwościach finansowania projektów strategicznych
 • Współpracę z doświadczonym zespołem inżynierów transportu, energetyki, ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów dla JST
 • Gwarancję zaplanowania działań możliwych do realizacji i późniejszego monitorowania, bez rozwiązań niedopasowanych lub teoretycznych
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie JTS
 • Zwiększenie zadowolenia mieszkańców, wynikające ze wzrostu świadomości o korzyściach płynących z elektromobliności i rozwiązań smart city

Przykładowe realizacje:

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o szczegółach realizacji strategii, potencjale rozwiązań Smart City możliwych do implementacji w Twoim samorządzie?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z strategii rozwoju elektromobilności – link.

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 50 68

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.