Wdrożenie ISO 50001

Norma PN-EN ISO 50001:2018 „Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania” jest międzynarodowym standardem zarządzania energią. Zastępuje ona normę PN-EN ISO 50001-2012. Głównym celem jej wdrażania jest poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Standard może być zastosowany do dowolnej organizacji, niezależnie od profilu jej działalności, wielkości, dostarczanych produktów i usług, lokalizacji oraz złożoności.
Norma przedstawia zbiór najlepszych praktyk, które pozwolą firmie zużywającej energię najbardziej skutecznie oraz stale podnosić efektywność jej wykorzystania, nie naruszając przy tym profilu działalności firmy oraz będąc w zgodzie z wymaganiami prawnymi stawianymi przed organizacją. Wdrożenie planu zarządzania energią może przynieść wymierne korzyści w postaci ograniczenia kosztów działalności poprzez zmniejszenie wydatków na energię, redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy wizerunku organizacji jako społecznie odpowiedzialnej, stosowania najlepszych praktyk w obszarze wykorzystywania energii, czy poprawie zaangażowania pracowników.

Zakres normy ISO 50001

Norma PN-EN ISO 50001:2018 swoim zakresem obejmuje wszelakie procesy oraz działania organizacji, w których dochodzi do zużycia energii, niezależnie od ilości oraz rodzaju wykorzystywanej energii. W głównej mierze dokument zawiera wymagania, które dotyczą ustanawiania, wdrażania, utrzymywania oraz doskonalenia Systemu Zarządzania Energią (SZE). Standard ten stosuje się do działań, które mogą wpłynąć na wynik energetyczny organizacji mieszczących się w kompetencjach organizacji. Norma zawiera wymagania dotyczące konieczności ciągłej poprawy efektywności energetycznej, jednak nie przedstawia konkretnego poziomu tej poprawy. Ponadto standard może być stosowany niezależnie, lub we współpracy wraz z innymi systemami zarządzania.

Wymagania Normy ISO 50001

W celu wdrożenia normy Organizacja powinna w pierwszej kolejności przeanalizować obszary swojej działalności, w których dochodzi do zużycia energii, a następnie dobrać odpowiednie działania mające na celu optymalizację oraz usprawnianie systemu użytkowania energii. W tym celu należy:

 • Określić strony zainteresowane, ich odpowiednie wymagania oraz potrzeby;​
 • Określić zakres oraz wdrożyć System Zarządzania Energią (SZE);​
 • Ustanowić politykę energetyczną organizacji;​
 • Przeprowadzić wewnętrzny przegląd energetyczny;​
 • Określić Wskaźnik Wyniku Energetycznego (WWE);​
 • Ustanowić Energetyczną Linię Bazową (EnLB).

Opis procesu wdrożenia ISO 50001

 1. Wykonanie Analizy Luk w stosunku do wymagań normy ISO 50001.​
 2. Wykonanie Przeglądu Energetycznego Organizacji.​
 3. Powołanie Zespołu ds. Zarządzania Energią.​
 4. Identyfikacja wymagań prawnych, których organizacja musi przestrzegać w zakresie wykorzystanych źródeł energii.​
 5. Opracowanie dokumentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Energią.​
 6. Przygotowanie planu działań w zakresie zarządzania energią, w tym wyznaczenie celów i zadań poprawiających efektywność energetyczną.​
 7. Przygotowanie planu monitorowania i pomiarów na potrzeby Systemu zarządzania energią.​
 8. Monitorowanie, wykonywanie pomiarów i analiza danych dotyczących energii.​
 9. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Systemu zarządzania energią.

Jakie są potrzeby naszych klientów?

 1. Monitorowanie zużycia energii, co pozwala na świadome zarządzanie jej dostawami.​
 2. Identyfikacja obszarów i wdrażanie możliwości poprawy efektywności energetycznej powodujących oszczędność kosztów.
 3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych
 4. Poprawa wizerunku Organizacji
 5. Zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Wdrożenie ISO 50001

Co oferujemy przy wdrażeniu ISO 50001

 1. Pomoc doradcy energetycznego we wdrożeniu normy ISO 50001.
 2. Profesjonalne przygotowanie Organizacji do wdrożenia normy ISO 50001.
 3. Monitorowanie postępów w realizacji procesu wdrażania.
 4. Przeprowadzenie procesu wdrażania w sposób całkowicie rynkowy i audytowalny.

Co zyskujesz dzięki wdrożeniu ISO 50001

 1. Wsparcie profesjonalnego i doświadczonego doradcy.
 2. Wiedzę oraz umiejętności najlepszych specjalistów na rynku z obszaru energetyki.
 3. Komfort wynikający z uporządkowania procesu wdrążania normy ISO 50001.
 4. Eliminację dodatkowych kosztów z tytułu błędów w procesie wdrażania, które mogą się pojawić w przypadku samodzielnej realizacji prac.
 5. Oszczędność czasu i pewność powodzenia procesu wdrożenia.
 6. Zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Doradztwo ISO 50001

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Michał Sikora

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.