Jak zoptymalizować koszty energii elektrycznej w firmie? Poszukaj oszczędności. WEBINAR 15.05.2020

Wyślij link znajomemu

Polski rynek energii elektrycznej ulega dynamicznym zmianom. Przechodzi transformację polegającą na wymianie bloków energetycznych na nowe, bardziej efektywne jednostki konwencjonalne oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Każdy wzrost lub spadek mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym może istotnie wpłynąć na ceny kontraktów notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Polski rynek jest też zależny od czynników zewnętrznych – głównie od legislacji na poziomie europejskim.

Świadome śledzenie wydarzeń kształtujących cenę na polskim rynku energii pozwoli na zabezpieczenie cen na optymalnym poziomie.

Podczas spotkania omówimy:

      • Wsparcie jakie firmy mogą otrzymać w zakresie odzyskania środków w ramach pomocy de minimis, która przysługuje średnim i dużym przedsiębiorcom za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 w przypadku wzrostu cen energii względem 30 czerwca 2018. Wartość pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro.
      • Jak wykonać analizę otoczenia rynkowego, analizę czynników wpływających na cenę energii elektrycznej w 2022 r. i 2023 r. Dzięki czemu uczestnik otrzyma wiedzę na temat czynników, na które należy zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu energii elektrycznej na kolejne lata.
      • Jak podejść do przygotowania dokumentu strategicznego zawierającego model decyzyjny dla przedstawicieli organizacji, w tym strategie energetyczną przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji kosztowej zakupów energii elektrycznej.

Data:  15.05.2020, godz. 11:00

Zapraszamy!