Odporność biznesu na wydarzenia krytyczne WEBINAR 25.09.2020

Wyślij link znajomemu

Ciągłość działania stała się bardzo istotnym zagadnieniem w obliczu pandemii COVID-19. 

Nie ma branży, która nie odczułaby skutków zachwiania standardowej działalności operacyjnej. Wyzwaniem chwili stały się m.in.: ekspresowa korekta zapisów w kontraktach zakupowych, ustalenie z klientami krótkoterminowego planu zamówień, przeplanowanie produkcji, dostaw i odbiorów, logistyka bezpiecznej ostatniej mili, nowe procedury dla funkcjonowania infrastruktury biurowej i przemysłowo-magazynowej, a także zapewnienie środków komunikacji do pracy zdalnej oraz zwiększona kontrola nad stabilnością działania systemów IT.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu podczas, którego przedstawimy, w jaki sposób identyfikować krytyczne obszary w organizacji oraz wprowadzać stosowne zabezpieczenia, aby móc nimi zarządzać lub je eliminować. Omówimy także dobre praktyki w zakresie długoterminowych działań związanych z zarządzaniem ciągłością działania i odpornością biznesu.

Termin: 25.09.2020 r., godz. 9:00 – 10:00

I część: Czy odporność biznesu na wydarzenia krytyczne to mit?

   • Przykład z ostatnich miesięcy – sytuacja pandemii COVID-19
   • Typowe wyzwania w zależności od fazy rozwoju firmy
   • Gdzie jest granica między ryzykiem biznesowym a wydarzeniem krytycznym dla biznesu?
   • Trochę o standardach – jak mogą nam pomóc systemy zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem łańcucha dostaw (np. ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania)?
   • Potrzeby, motywacja i korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłości Działania (SZCD)
   • Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: Grzegorz Bernatek, Ekspert IT

II część: Jak wygląda projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłości Działania (SZCD) w praktyce?

   • Definicje kluczowe dla zrozumienia procesu.
   • Czym różni się BIA od analizy ryzyka?
   • Gdzie warto wdrożyć i jak opracować skuteczne plany ciągłości działania w organizacji?
   • Jak przygotować się do wdrożenia? – niezbędne role i zadania  w organizacji.
   • Jakie mogą być problemy z utrzymaniem ciągłości działania?
   • Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: Tomasz Dobczyński, Specjalista ds. optymalizacji procesów

Zarządzanie ciągłością działania koncentruje się przede wszystkim na planowaniu odporności na zakłócenia, minimalizowaniu ich skutków oraz skutecznym przetrwaniu w sytuacjach awaryjnych.

Jakie są korzyści płynące z Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301?

 • Zapewnienie ciągłości działania organizacji.
 • Szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
 • Identyfikacja krytycznych obszarów w organizacji wymagających szczególnej ochrony.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.
 • Spełnienie wymagań prawnych, regulacyjnych oraz wymagań branżowych.
 • Łatwa integracja z innymi systemami zarządzania.
 • Zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych.